خاورستان ۱۵:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۸

امضای گزاره‌برگ ملّت ایران در مذاکرات هسته‌ای و راهپیمایی خودجوش مردمی در اعتراض به روند مذاکرات هسته‌ای/ تصویری

راهپیمایی خودجوش مردمی در اعتراض به روند مذاکرات هسته‌ای ظهر امروز در بیرجند برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خاورستان، دانشجویان و جوانان بیرجندی همراه با دیگر مردم این شهر در حرکتی خودجوش، قبل از شروع خطبه‌های نمازجمعه با دردست داشتن دست‌نوشته‌هایی مسیر بلوار صنعت‌ومعدن تا مصلی المهدی را پیمودند.

همچنین نمازگزاران بیرجندی، طوماری را مبنی بر "گزاره‌برگ ملّت ایران در مذاکرات هسته‌ای" امضا کردند.