خاورستان ۱۳:۲۶ - ۱۳۹۹/۰۱/۰۶
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی خبر داد

ذخیره سازی بیش از 23 میلیون متر مکعب رواناب در سازه های آبخیزداری خراسان جنوبی

نصرآبادی گفت: با کنترل بیش از 10 میلیون متر مکعب رواناب در سازه های آبخیزداری در بارندگی اوایل فروردین ماه، میزان استحصال رواناب از ابتدای سال آبی به بیش از 23 میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب در خراسان جنوبی رسید.

به گزارش خبرنگار خاورستان، نصرآبادی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: کنترل بیش از 10 میلیون متر مکعب رواناب در سازه های آبخیزداری در بارندگی اوایل فروردین ماه، میزان استحصال رواناب از ابتدای سال آبی به بیش از 23 میلیون و ۳۰۰ هزار متر مکعب در خراسان جنوبی رسید.

وی با اشاره به وجود یک هزار و 918 سازه ی آبخیزداری در استان گفت: بیشترین حجم ذخیره رواناب در بارندگی های فروردین ماه در شهرستان بشرویه 4 میلیون متر مکعب در 140 سازه بوده است که در مجموع سال آبی در این  شهرستان به 5 میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب رسید.

نصرآبادی وضعیت آبگیری سازه های آبخیزداری در بارندگیهای اخیر را به این شرح عنوان کرد: شهرستان طبس با استحصال یک میلیون و 500 و زیرکوه با یک میلیون متر مکعب را جزو شهرستان های دوم و سوم در حجم استحصال بارندگی های اخیر است.

وی با اشاره به تعداد سازه های شهرستان طبس گفت: این شهرستان  162 و شهرستان زیرکوه 88 سازه دارد،که تعداد زیادی از آنها به کمک اعتبارات صندوق توسعه به بهره برداری رسیده است.

نصرآبادی ادامه داد: بارندگی های فروردین ماه امسال همچنین باعث شد 750 هزار متر مکعب رواناب در 331 سازه ی شهرستان بیرجند ذخیره شود.

وی درباره حجم ذخیره رواناب در دیگر شهرستان های استان اعلام کرد: در فردوس با 184 سازه 924 هزار متر مکعب،سرایان با 230 سازه 520 هزار متر مکعب ،سربیشه با 218 سازه 150 هزار متر مکعب و درمیان با 137 سازه 250 هزار متر مکعب رواناب ذخیره شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی میزان استحصال در شهرستان قاین، نهبندان و خوسف را نیز به ترتیب 250 ،800  و 620 هزار متر مکعب اعلام کرد.

وی ادامه داد: هم اکنون در قاین 65 سازه، نهبندان 380 سازه و خوسف 55 سازه در حال بهره برداری است.

انتهای پیام/ ۱۳۲