خاورستان ۲۱:۳۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۰۴

توزیع بیش از 14 هزار بسته حمایتی بین نیازمندان خراسان جنوبی/ تصویری

در مرحله اول رزمایش کمک مومنانه با همت بسیجیان و خیران بیش از 14 هزار بسته حمایتی بین نیازمندان خراسان جنوبی توزیع شد.

عکاس: هادی لطفی