خاورستان ۲۱:۲۳ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۰

مرحله دوم رزمایش کمک مومنانه در خراسان جنوبی/ تصویری

در مرحله دوم رزمایش مواسات و کمک مومنانه 59 هزار و 364 بسته معیشتی بین نیازمندان توزیع خواهد شد.

عکاس: علی نوفرستی