خاورستان ۱۷:۰۸ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۲

برداشت گل محمدی از باغات خراسان جنوبی/ تصویری

این روزها برداشت گل محمدی در استان خراسان جنوبی آغاز شده است.

عکاس: هادی کمال زاده