خاورستان ۱۰:۵۴ - ۱۳۹۹/۰۲/۲۶

شب قدر در امامزادگان باقریه(ع) بیرجند/ تصویری

مراسم شب قدر در امامزادگان باقریه(ع) بیرجند با رعایت اصول بهداشتی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خاورستان، مراسم شب قدر -شب بیست‌ویکم ماه رمضان- در امامزادگان باقریه(ع) بیرجند با رعایت اصول بهداشتی برگزار شد.

عکاس: محمدرضا سلطانپور