خاورستان ۱۹:۵۷ - ۱۳۹۹/۰۴/۰۶

سفر رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور به خراسان جنوبی/ تصویری

رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور امروز ‍پنج شنبه به خراسان جنوبی سفر کرد.

عکاس: علی نوفرستی