پس از بارندگی های اخیر؛

آبگیری و سرریز سازه‌های آبخیزداری خراسان جنوبی/ تصویری

بارندگی های دو روز اخیر در خراسان جنوبی، سبب آبگیری و همچنین سرریز برخی از سازه های آبخیزداری ایجاد شده در استان از جمله بندهای خاکی، هلالی های آبگیر و چاله های نهال کاری شده در مناطق هدف شد.