رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند

آتش نشان‌های بیرجندی به کمپین حمایت از حیوانات پیوستند

رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند گفت: برای نخستین بار آتش نشان‌های این شهر به کمپین حمایت از حیوانات پیوستند.

به گزارش خاورستان، علی حسینی رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند، اظهار کرد: برای نخستین بار آتش نشان‌ها این شهر به کمپین حمایت از حیوانات پیوستند و در اجرای این طرح همه آتش نشان‌ها متعهد شدند تا به یاری و نجات حیوانات اعم از وحشی و غیر وحشی بپردازند.
وی افزود: این طرح در راستای حمایت از حیوانات هنگام وقوع حوادث سوانح و الگو شدن برای شهروندان که حیوانات جزیی از زندگی بشر است.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بیرجند گفت: در این راستا آتش نشان‌ها در همه ساعات شبانه روز در صورت نیاز به امدادرسانی و نجات و مشاهده حیوان آزاری، وظایف قانونی خود را انجام خواهند داد.
حسینی افزود: در سال جاری آتش نشان‌ها حیوانات درنده، وحشی و غیر وحشی، جانوران در گروه مهره داران و پستانداران که در مناطق شهری مشاهده شده زنده گیری و تحویل محیط زیست دادند.
وی تصریح کرد: آتش نشان‌ها عضو کمپین حمایت از حیوانات هم چنین کار فرهنگ سازی و آموزش شهروندان هنگام رو یا رویی با حیوانات در مناطق شهری را نیز برعهده خواهند داشت.
انتهای پیام/ ۱۳۲