اطلاعیه‌های شماره18، ۱۹ و 20 ستاد انتخابات کشور:

آثار تبلیغاتی نامزدها نباید در محل شعبه باشد/ رادیو در تمامی شعب أخذ رأی باید روشن باشد/ أخذ رأی فقط با ارائه اصل شناسنامه، کارت ملی یا شماره ملی امکان پذیر است

ستاد انتخابات کشور اطلاعیه‌های شماره 18،19 و 20 را صادر کرد.

به گزارش خبرنگار خاورستان، ستاد انتخابات کشور اطلاعیه‌های شماره ۱۸،۱۹ و ۲۰ را صادر کرد.
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۱۸ تاکید کرد: کلیه اوراق و آثار تبلیغاتی متعلق به احزاب، گروه‌های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی نباید در محل شعبه و اطراف درب ورودی و خروجی آن وجود داشته باشد.
متن اطلاعیه به شرح زیر می‌باشد:
اطلاعیه شماره (۱۸)
به اطلاع اعضای محترم شعب اخذ رأی می‌رساند، کلیه اوراق و آثار تبلیغاتی متعلق به احزاب، گروه‌های سیاسی و نامزدهای انتخاباتی به هیچ عنوان نباید در محل شعبه و اطراف درب ورودی و خروجی آن وجود داشته باشد. لذا ضروری است در صورت مشاهده هرگونه آثار تبلیغات در طول زمان اخذ رأی آن را امحاء نمایند.
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۱۹ اعلام کرد: رادیو در تمامی شعب أخذ رأی باید روشن باشد.
متن اطلاعیه به شرح زیر می‌باشد:
اطلاعیه شماره (۱۹)
به اطلاع اعضای محترم شعب اخذ رأی می‌رساند؛ حتماً در مدت زمان اخذ رأی مبادرت به روشن نمودن دستگاه رادیو در شعبه اخذ رأی نمایند تا دستورالعمل‌های ستاد انتخابات کشور که از طریق صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می‌گردد را در دستور کار قرار دهند.
ضمناً یادآوری می‌گردد اطلاعیه‌ها به منزله دستور کتبی ستاد انتخابات کشور بوده و رعایت آن الزامی است.
ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۲۰ اعلام کرد: أخذ رأی فقط با ارائه اصل شناسنامه، کارت ملی یا شماره ملی امکان پذیر است.
متن اطلاعیه به شرح زیر می‌باشد.
اطلاعیه شماره (۲۰)
به اطلاع کلیه هموطنان عزیز و اعضای شعب اخذ رأی می‌رساند: اخذ رأی در کلیه شعب ثابت و سیار فقط با ارائه اصل شناسنامه و کارت ملی یا شماره ملی توسط شخص رأی‌دهنده امکان‌پذیر می‌باشد و هیچ مدرک دیگری قابل قبول نمی‌باشد.
ستاد انتخابات کشور
انتهای پیام/ ۱۳۲