آخرین قیمت خودروهای وارداتی در بازار

قیمت خودروهای وارداتی در بازار آزاد نوسان ناچیزی داشته است.

در هفته جاری خودروی سوناتا یک میلیون تومان کاهش قیمت، توسان دو میلیون تومان و اسپورتیچ و تویوتا یاریس هاچ بک نیز یک میلیون تومان کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند.

این وضعیت درحالی است که به گفته فعالان بازار خودروهای وارداتی با توجه به ثبات نسبی نرخ ارز، قیمت این خودروها در آینده تغییر محسوسی نخواهد داشت.

قیمت خودروهای وارداتی در بازار به شرح زیر است: