آخرین وضعیت پرداخت بدهی‌ شهرام جزایری

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با تاکید بر اینکه ظرف هفته آینده، رقم کامل بدهی شهرام جزایری به صندوق را اعلام خواهیم کرد، گفت: اگر شخص شهرام جزایری مانند سایر افرادی که به صندوق خسارت وارد کرده است، خسارت خود را بپردازد و تسویه کند، درباره او فکر خواهیم کرد.

به گزارش خاورستان: طاهر شه حامد در گفتگو با مهر با اشاره به اعلام آمادگی مجدد شهرام جزایری برای بازگشت به عرصه اقتصادی گفت: بدهی های شهرام جزایری به صندوق ضمانت صادرات ایران، به دو بخش تقسیم می شود که بخشی از آن را که دادگاه تعیین کرده و به وی ابلاغ شده است، به طور کامل پرداخت شده؛ اما بخشی از آن نیز به صندوق باقی مانده است که در حال برآورد دقیق آن هستیم.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: ظرف هفته آینده، بدهی کامل شهرام جزایری به صندوق ضمانت صادرات ایران را مشخص و طی مراحل قانونی، به او ابلاغ و آن را وصول خواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که در صورت مراجعه مجدد شهرام جزایری، آیا صندوق ضمانت صادرات ایران مجددا حاضر به ارایه خدمات به وی خواهد بود، تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران با هیچ فردی غرض ورزی ندارد و قرار است که این صندوق، به فضای تعاملی با صادرکنندگان و توسعه صادرات غیرنفتی ایران بیاندیشد.

شه حامد ادامه داد: بر همین اساس اگر شخص شهرام جزایری مانند سایر افرادی که به صندوق خسارت وارد کرده است، خسارت خود را بپردازد و تسویه کند، در خصوص او فکر خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: در این صورت، چنانچه سیستم بانکی کشور حاضر به ارایه تسهیلات به وی شود، ما نیز حاضریم ریسک حاصل از اقدامات صادراتی وی را پوشش دهیم و البته اقدامات کنترلی مضاعفی از سوی صندوق ضمانت صادرات ایران مضاف بر بانکها صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران خاطرنشان کرد: با مجموعه اقدامات کنترلی که از سوی صندوق صورت می گیرد، این امکان فراهم است که بتوان پایش کرد ضمانت نامه هایی که صادر می شود، حتما برای امر صادرات استفاده شود.

شه حامد گفت: اقدامات کنترلی باعث می شود که صندوق منعی برای ارایه خدمات به بدهکاران بانکی نداشته باشد و الگوی اعتبارسنجی که در مورد صدور ضمانت نامه ها به کار گرفته می شود، قابل اعتماد است.

وی تاکید کرد: میزان مبلغی که شهرام جزایری هم اکنون به صندوق بدهکار است را به زودی اعلام خواهیم کرد.