آذین بندی عید غدیر خم در بیرجند/ تصویری

در آستانه عید سعید غدیر خم شهر بیرجند حال و هوای دیگری دارد.

عکاس: محمدرضا سلطان پور