رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی:

آرشیو الکترونیکی۷۰۰هزار صفحه از دفاتر اسناد رسمی خراسان جنوبی

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان جنوبی گفت: آرشیو الکترونیکی اسناد رسمی از ۲۰ بهمن سال گذشته شروع شده و تا کنون 710 هزار صفحه از دفاتر اسناد رسمی در خراسان جنوبی آرشیو الکترونیکی شده اند.

مهدی هادی رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران خراسان جنوبی به خبرنگار خاورستان گفت: کار تصویر برداری و آرشیو الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی در استان از ۲۰ بهمن سال گذشته به وسیله ۳ دوربین و همکاری ۷ نفر شروع شده و تا کنون ۷۱۰هزار صفحه از دفاتر اسناد رسمی در خراسان جنوبی اسکن شد.

وی تعداد دفاتر دست نویس استان را ۶هزار و ۵۰۰ دفتر اعلام کرد و افزود: تعداد صفحات این دفاتر یک میلیون و ۳۰۰ صفحه است.

به گفته وی این امر همسو با اهداف ثبت نوین بوده و آرشیو الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی در راستای حفظ حقوق اشخاص در اسناد تنظیمی و حفاظت و نگهداری از مفاد مندرج در دفاتر اسناد رسمی و جلوگیری از سوء استفاده و جعل با اعتبار بخشی به اسناد و ایجاد بهداشت و نظم حقوقی صورت پذیرفته و این امر در راستای ارائه خدمات الکترونیکی دفاتر اسناد رسمی است.

وی جایگاه دفاتر اسناد رسمی در همگامی با ادارات ثبت اسناد و املاک در راستای نیل به اهداف ثبت نوین را مطلوب توصیف کرد و گفت: تمامی دفاتر مکلف به اسکن و آرشیو دفاتر خود هستند.

وی ضمن اشاره به وظایف دفاتر اسناد رسمی و نقش ارزشمند آن‌ها در تنظیم اسناد و اعتبار بخشی به آن‌ها و تحکیم روابط اقتصادی و حقوقی جامعه، این حوزه را یکی از نهاد‌های تأثیرگذار و همسو با ادارات ثبت اسناد و املاک در حل معضلات حقوقی مردم برشمرد.

به گفته وی در خراسان جنوبی تعداد ۵۵ دفتر اسناد رسمی فعال است و حدود ۲۰۰ نفر کارمند شامل سردفتر، دفتریار و کارمند در این دفاتر مشغول به فعالیت هستند.

وی به این نکته هم اشاره کرد که کل اسناد تنظیمی ۸۸ هزار و ۸۹۳است و میانگین هر دفتر یک هزار و ۶۱۷ سند است.

 

انتهای پیام /۱۳۵