به همت اداره کل اوقاف خراسان جنوبی صورت می گیرد؛

آزادی ۹ زندانی جرائم غیر عمد در خراسان‌جنوبی

مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان‌جنوبی با اشاره به سراسری آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد توسط اوقاف، گفت: قرار است 280 زندانی در کشور از این محل آزاد شوند که سهم خراسان‌جنوبی 9 زندانی است.

به گزارش خبرنگارخاورستان،