رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قاین خبر داد

آزاد سازی ۶۰ هزار هکتار از مراتع قرق شهرستان قاین

گلی از آزادسازی 60 هزار هکتار از مراتع قرق این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار خاورستان، احمد گلی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قاین، در جمع خبرنگاران، از آزادسازی مراتع قرق این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: مراتع به عنوان بستر حیات نقش بسیار مهم و اساسی در تعادل و تنوع زیستی ایفا می کنند.
وی بیان کرد: با تکیه بر این موضوع اداره منابع طبیعی شهرستان قاین در طول سالیان گذشته با مدیریت و اصلاح و احیا مراتع با همکاری مرتعداران توانسته است میزان ۶۰ هزار هکتار اراضی که بر اثر چرای مفرط و با خشکسالی و سایر عوامل تخریب شده است را احیا کند و در حال حاضر به عنوان مراتع احیا شده در اختیار مرتعداران صاحبان پروانه های چرا قرار دهد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قاین اضافه کرد: قرق در واقع با مدیریت و برنامه ریزی صحیح می تواند سبب احیا مجدد گونه های گیاهی و حفظ تنوع زیستی، کمک به پایداری خاک و کاهش فرسایش و افزایش نفوذپذیری آب باران در خاک شود.
گلی با بیان اینکه در حال حاضرعوامل مختلفی مراتع کشور و شهرستان را تهدید می کند، افزود: بیشترین تهدید کننده چرای مفرط و بیش از ظرفیت مجاز دام می باشد که خود نقش مهمی در کاهش کیفیت تنوع پوشش گیاهی همچنین تخریب و تصرفات و واگذاری ها و عدم حفظ یکپارچگی مراتع را به دنبال داشته است که عملا تهدید جدی تر به حساب می آید.
وی با تأکید بر اینکه اکوسیستم های مرتعی نقش پایه ای در حفظ تنوع زیستی و آب و خاک دارند، بیان کرد: این اکوسیستم ها به معنای واقعی بستر حیات به شمار می روند و تخریب مراتع در هر حالتی خط قرمز محسوب می شود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قاین با بیان اینکه این مراتع، زمین های بایر و بی مصرف نیستند بلکه منبع ذخیره زمین برای توسعه آینده هستند، بیان داشت: مراتع رویشگاه های زنده و طبیعی این کشور هستند که نقش دائمی و پایدار در حفظ چرخه حیات دارند و بی توجهی به ان خسارت جبران ناپذیری به بار می آورد.
گلی با اشاره به اینکه ۶۲۶ هزار هکتار از مساحت شهرستان را مراتع تشکل می دهد، افزود: متوسط تولید علوفه سالیانه مراتع شهرستان در هر هکتار از ۳۰ تا ۷۰ کیلوگرم در هکتار با توجه به تاج پوشش گیاهی می باشد که در مناطق قرق این مقدار تا دو برابر بر آورد می شود.
وی گفت: در همین راستا امسال قریب به ۶۰ هزار هکتار از مناطق قرق شهرستان جهت چرای دام دامداران آزاد سازی شده که با توجه به پوشش گیاهی مناطق مذکور بر آورد تولید هفت هزار و ۲۰۰ تن علوفه مرتعی در این مناطق پیش بینی می شود.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری قاین اضافه کرد: با توجه به قیمت مصوب دولت برای یک کیلوگرم علوفه مرتعی ۱۰ هزار و ۵۰۰ ریال اعلام شده، بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال ارزش ریالی علوفه مرتعی در مناطق قرق آزادسازی شده سطح شهرستان برآورد می شود.
انتهای پیام/ ۱۳۲/ ۵۹/