آغاز اولین مرحله از گام سوم نهضت کمک مومنانه/ تصویری

اولین مرحله از گام سوم نهضت کمک مومنانه امروز پنجشنبه (ششم آذر) با حضور آیت الله سید علیرضا عبادی برگزار شد.

عکاس: علی نوفرستی