آفت بدبینی نسبت به امر به معروف و نهی از منکر را بزداییم

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: باید جایگاه امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه تبیین کنیم و زمینه را از آفت بدبینی نسبت به این فریضه الهی بزداییم و پس از آن در این راستا فعالانه عمل شود.

به گزارش خاورستان، آیت الله سید علیرضا عبادی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند، در دیدار امام جمعه، فرماندار و اعضای شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرستان بشرویه اظهار کرد: مسئله امر به معروف و نهی از منکر که در دین خدا تشریح شده است ما در رده های مختلف جمادات، نباتات و حیوانات داریم و همه هم آنها را تحسین می کنند اما نسبت به خود ما انسان که می رسد، در آن تردید می کنیم!
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: عقلا هر زمانی آلودگی در صحرا و دریا می بینند آن را نقد می کنند، گاهی هم جوانان به صورت مانور در ایام تعطیلات برای پاکسازی محیط اقدام می کنند و همه آنان را تحسین می کنند.
آیت الله عبادی با اشاره به آلودگی و آفات نباتی، تصریح کرد: اگر مزرعه ای بخواهد سالم باشد باید برای مبارزه با آفات برنامه داشته باشیم و همه متوجه این امر هستند اما اکنون به صورت عمدی یا سهوی از ناحیه بیگانگان طرح هایی است که کشاورزی ما را آلوده کند.
وی ادامه داد: انسان موجودی فرهنگی است اگر فرهنگ جامعه ای فاسد شود همه اموراقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز فاسد می‌شود و برای اینکه انسانیت انسان حفظ شود و بتواند به کمال شایسته برسد خداوند امر به معروف و نهی از منکر را تشریح فرموده که طبق قانون راه خودش را برود.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه هیچ خدمتی به نوع بشر بالاتر از امر به معروف و نهی از منکر نیست، بیان کرد: ما در طول قرن ها که طواغیت و ظالم ها حاکم بودند زندگی ها را در انزوا گذرانده‌ایم بنابراین اگر در پیاده کردن ایده های خود مشکل داریم طبیعی است و در این دوره هم که سیستم اسلامی آمده از لحظه اول دنیا به ما حمله کردند.
آیت الله عبادی با اشاره به اینکه تحقق هر امری دو شرط «وجود مقتضی» و «نبودن مانع» دارد، گفت: آرمان‌های زیبای ما که حرف برای گفتن دارد به موانع برخورد می کند والا به لحاظ اقتضا، حرف اول برای اسلام است.
وی بیان اینکه با ۴۰ سال تجربه می خواهیم وارد گام دوم انقلاب شویم، افزود: باید در مواجهه با مسائل فعال عمل کنیم که اولین زمینه این است که هر شائبه ای که از ناحیه دشمن القا می شود را به نحوی پاک و به جامعه خودمان تفهیم کنیم که ما دلسوز شما هستیم و می خواهیم از شما در مقابل توطئه های شوم دشمن حفاظت کنیم.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان داشت: جوی که دشمن ایجاد می کند و تصور کاذبی که چرا دخالت می کنید را باید بزداییم، چون حقیقت غیر از این است و هیچ دلسوزی بالاتر از امر به معروف و نهی از منکر نیست.
به گفته وی باید جایگاه امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه تبیین کنیم و زمینه را از آفت بدبینی نسبت به این فریضه الهی بزداییم و پس از آن در این راستا فعالانه عمل شود.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه تمام کشورها قانون دارند اما برای اجرای قانون که نمی شود خواهش کرد، گفت: قانون پذیری از نشانه های رشد فرهنگی است لذا دعوت به رعایت قانون که نباید برای کسی سخت باشد چرا که استفاده از مزایای زندگی به برکت قانون است.
آیت الله عبادی با بیان اینکه برخی در گرفتن امتیازات و حفظ منافع خود قانون را قبول دارند اما در جایی که باید به دیگران ضرر و آسیب نرسانند قانون را رعایت نمی کنند، افزود: باید قانون رعایت شود و این کشورهای که ما را قانون شکنی دعوت می کنند خودشان در پای مقررات مردم را می کشند!
وی با اشاره به اینکه متاسفانه اینقدر منفعلانه عمل شده که مورد تهاجم قرار گرفته ایم و کسانی که فساد را در جامعه رواج می دهند طلبکار هم شده‌اند، ادامه داد: آیا کسانی که مواد مخدر، رقص و بی حجاب را در جامعه ترویج و گسترش می دهند، می داند به جامعه چه آسیبی می رسانند و چه بسیار از استعدادهای که با این اقدامات آنان آلوده و فاسد می شوند؟
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: همین افرادی که دم از آزادی می زنند محیط سالم را از جامعه می گیرند و جوانی که می توانست جای بوعلی سیناها و مطهری ها و مایه افتخار کشور شود را تبدیل به انسانی هوس باز و فحشا منکراتی و معتاد می‌کنند.
آیت الله عبادی با انتقاد از سازمان میراث فرهنگی و به توجهی به وضعیت گردشگران خارجی، افزود: باید با محتواهای مناسب تاریخ و فرهنگ ایرانی و اسلامی را به گردشگران عرضه کنند تا فرصتی برای انجام کارهای بیهوده پیدا کند اما متاسفانه در این خصوص با بی عرضگی به صورت منفعلانه عمل می‌کنیم.
وی ادامه داد: بای برای هر موضوعی با کارشناسی راهکار ارائه دهیم تا نتیجه بگیریم؛ اما امروز بدون طرح، برنامه، کارشناسی و زمان بندی اگر ادعا کنیم بی فایده است.
نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه نباید در مقابل فرهنگ منحط بیگانه متاثر شد بلکه باید برای آنان موثر شویم، گفت: با انجام کارهای بدون نظارت و رها شده نباید توقعی برای حفظ جامعه داشت.
آیت الله عبادی با بیان اینکه قیام امام حسین علیه السلام برای امر به معروف و نهی از منکر بوده است، تاکید کرد: مفسد اصلی فرهنگ غرب است و آمریکا و ایادی او در سطح بین الملل و منطقه و داخل کشور ما شکست خورده است.