دکتر سعید جلیلی در بیرجند:

آمریکا روزی آرام می گیرد که هسته انرژی کشور را بتن ریزی کند

نماینده رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: هدف اصلی آمریکا انرژی هسته ای نیست بلکه هسته انرژی ایران، ایمان و خداباوری است

به گزارش خبرنگار خاورستان، دکتر سعید جلیلی، که به دعوت بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند سه شنبه شب در جمع دانشجویان این دانشگاه حاضر شده بود، گفت: هدف اصلی آمریکا انرژی هسته ای نیست بلکه هسته انرژی ایران، ایمان و خداباوری است.

وی در جمع دانشجویان دانشگاه های بیرجند افزود: هدف برجام های ۲ و ۳ آمریکا آن است تا از انرژی هسته ای به هسته انرژی کشور برسد. یعنی ایمانی که پیشرفت و تعالی یک ملت را رقم می زند.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: آمریکا روزی آرام می گیرد که هسته انرژی کشور یعنی ایمان و خداباوری ملت را بتون ریزی کند.

جلیلی در ادامه با بیان اینکه رفتار آمریکا در برجام اثبات گزاره مهم انقلاب اسلامی مبنی بر شیطان بزرگ بودن آمریکا است، افزود: تجارت و معامله ای سودمند است که شما از اصل سرمایه ضرر نکنید. اگر اصل سرمایه حفظ شد می توان با اتکا به آن سود به دست آورد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: شهدای ما هزینه هایی بودند که دادیم اما چون اصل سرمایه ما روحیه شهادت طلبی بود، با هر شهید بر اصل سرمایه یعنی روحیه شهادت طلبی اضافه می شد. لذا با هر شهید هسته ای چون اصل سرمایه کم نمیشد بلکه افزوده میشد، چرخ هسته ای هم متوقف نشد بلکه پیشرفت کرد.

عضو شورای راهبردی روابط خارجی کشور در ادامه با بیان اینکه مهمتر از ترور دانشمندان هسته ای حرکت آمریکا برای ترور اندیشه خودباوری و خداباوری است، بیان داشت: ترور تفکر استقلال خواهانه به مثابه ترور صدها و هزاران دانشمندی است که در این پایگاه فکری ساخته می شوند. اگر این پایگاه از دست برود، مثل آن است که هزاران دانشمند خدوم که می توانند پیشرفت درونزای کشور را تضمین بکنند، از بین بروند.

مسئول سابق تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان افزود: خطر بزرگ آن است که چشمه خودباوری را بخشکانند. این بزرگتر از آن است که جامی را بشکنند. یا برجامی سنگ زنند.خطر آن است که قلب تفکر انقلابی را با فسیل های غربزدگی جایگزین کنند.

جلیلی همچنین هدف آمریکا از چنین بتون ریزی هایی را متوقف کردن پیشرفت های مستقل و تحرک های بالنده دانست و تصریح کرد:
دشمنی آمریکا با تفکر اسلام ناب محمدی است که موجب پیشرفت و بالندگی ملت هاست. آمریکا مخالف داعش نیست چون پرچم سیاه داعش که همان اسلام آمریکایی است بوی مرگ و مرگ اندیشی می دهد. اما چرا آمریکا از پرچم لا اله الا الله ایران نگران است؟ چون این پرچم نوید تعالی، پیشرفت و بالندگی می دهد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هجمه همه جانبه آن ها نشانه پیشرفت ما و استیصال آمریکا است. صرف بودن جمهوری اسلامی که پیشتاز پیشرفت در منطقه است، آمریکا را به چالش می کشاند. سوال توده های منطقه آن است که ده ها سال سرسپردگی حاکمان آن هاچه پیشرفتی برای آنان داشته است؟

وی افزود: اوباما تقویت مولفه های قدرت ایران را تندروی می خواند. از نظر اوباما کسی تندرو نیست که منابع قدر تجمهوری اسلامی را کاهش می دهد. از نظر اوباما آنچه مانع دست اندازی آمریکا به حقوق، منافع و ارزش های یک ملت شود تندروی است.

جلیلی در پایان خاطرنشان کرد: با این تعریف آیا همه کسانی که ادعای دفاع از حقوق و منافع ملت را دارند و می گویند ماهیت رفتار آمریکا هنوز خصمانه است، نباید با افتخار اعلام کنند که با این تعریف ما همه تندرو هستیم و اجازه ندهند آمریکا در بین صفوف ملت رخنه ایجاد کند.