امام جمعه آرین شهر:

آموزش های فنی و حرفه ای در رونق کسب و کار موثر است

امام جمعه آرین شهر با بیان اینکه امروز جامعه از بیکاری رنج می برد، گفت: آموزش های فنی و حرفه ای می تواند با ایجاد اشتغال برای جوانان روی توسعه کسب و کار کشور تاثیرگذار مثبت بگذارد.

به گزارش خاورستان، حجت الاسلام والمسلمین محمدحسن فرح بخش امام جمعه آرین شهر در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته ملی مهارت اظهار کرد: جامعه ما، امروز نیاز به مراکزی دارد که بتوانند به ایجاد اشتغال برای جوانان کمک کند.
وی با بیان اینکه فنی و حرفه ای برای جوانان مهارت های اشتغالزایی را فراهم می کند، گفت: امروز برخی از جوانان در بیکاری به سر می‌برند و نیاز به شغل و منبع درآمد دارند.
امام جمعه آرین شهر با اشاره به اینکه متاسفانه در سال های اخیر برخی از روستاها، از جمعیت خالی شده اند، بیان کرد: برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها، باید تمرکز زیادی روی جوانان و افراد باقیمانده در روستاها شود و شغل های متناسب با آنان در روستاها ایجاد شود.
حجت الاسلام فرح بخش با اشاره به اینکه آموزش های فنی و حرفه ای بر روی اقتصاد کشور و توسعه کسب و کار می تواند تاثیر بسیاری موثری داشته باشد، عنوان کرد: جامعه ما امروز از بیکاری رنج می برد و برخی از افراد تحصیل کرده فقط به دنبال کارهای دولتی هستند که این یک آسیب بسیار بزرگ است.
وی با بیان اینکه امیدواریم فرهنگی در جامعه ایجاد شود که کار را افتخار خود بدانیم،تصریح کرد: اگر افرادی در جامعه دارای درآمد و یا فکری هستند باید از این فکر و درآمدشان استفاده شود تا جامعه را به سمتی ببریم که بیکاری کاهش پیدا کرده و اشتغال را به درون خانه ها ببریم.
انتهای پیام/۱۲۷/ ۵۹/