اگهی مناقصه:

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌ای به همراه ارزیابی کیفی به شماره فراخوان(۲۰۰۱۰۳۰۲۵۷۰۰۰۰۱۶) دانشگاه بیرجند

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌ای به همراه ارزیابی کیفی به شماره فراخوان(2001030257000016) دانشگاه بیرجند

به گزارش خاورستان، آگهي مناقصه عمومي یک مرحله‌ای به همراه ارزیابی کیفی به شماره فراخوان(۲۰۰۱۰۳۰۲۵۷۰۰۰۰۱۶)

۱) نام سازمان مناقصه: دانشگاه بيرجند

۲) موضوع مناقصه: واگذاری مدیریتی و انجام حجمي کلیه امور مربوط به فعاليت هاي خدماتی، نظافتی، پشتیبانی دانشگاه و امور مربوط به نظافت، نگهداری، توسعه، نگهبانی و مراقبت ازکلیه فضاهای سبز و سرپرستی خوابگاه های دانشجویی(دختر و پسر) دانشگاه بیرجند

۳) شرح مختصر كار:

واگذاری مدیریتی و انجام حجمی کلیه امور مربوط به فعالیت‌های خدماتی، نظافتی، سرپرستی خوابگاه ها دانشجویی(دختر و پسر)، نگهبانی و پشتیبانی دانشگاه بیرجند در قالب به‌کارگیری حدود ۲۴۲۸۸ نفر ساعت کار موردنیاز در ماه با زیربنای تقریبی ۱۰۰۶۹۰ مترمربع فضای مسقف و ۲۰۰۰۰ مترمربع فضای روباز، ارائه خدمات برای ۸۰۰ نفر پرسنل جهت امور خدمات نظافتی و آبدارچی. حجم عملیات کار در قالب به‌کارگیری حدوداً ۱۴۴۳۲ نفر ساعت کار موردنیاز در ماه جهت امور پشتیبانی و ۹۸۵۶ نفر ساعت در ماه جهت امور خدماتی برابر شرايط مناقصه، بسته خدمات و چک‌لیست ارزشیابی.

واگذاری مدیریتی و انجام حجمي امور مربوط به نگهداری، توسعه، نظافت و مراقبت از کلیه فضاهای سبز دانشگاه (واقع در سه پردیس شوکت‌آباد، امیرآباد و شهدا داخل شهر و خوابگاه‌های دانشجویی توحید، ابوذر) شامل حدود ۳۴۰۰۰ مترمربع چمن‌کاری و حدود ۳۰۰۰۰ اصله درخت و درختچه و ۷۵۰۰ متر ارقام ردیفی و ۱۱۵۰۰ متر گل‌کاری و گیاهان پوششی و ۱۰۰۰ مترمربع گل خانه و ۵۰۰۰ مترمربع خزانه تولید گل و گیاه و ۲۵۰۰ مترمربع رفیوژ بلوار دانشگاه ( از دوربرگردان دانشگاه پیام نور تا میدان دانشگاه جلوی سردر دانشگاه) در قالب به‌کارگیری حدوداً ۲۴۶۴ نفرساعت در ماه.

تبصره : انجام کارهای یادشده در امور فضای سبز در دو نوبت‌کاری و ايام تعطيل و غير تعطيل می‌باشد.

۴) مدت ‌زمان اجرا: از تاریخ ۰۱/۰۲/۱۴۰۲ لغایت ۳۱/۰۱/۱۴۰۳

۵) شرايط متقاضي: داشتن پروانه رتبه‌بندی و تأیید صلاحیت در رسته خدمات عمومی، پشتیبانی با تاریخ معتبر از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۶) برآوردکل مبلغ قرارداد: (با محاسبه بیمه و مالیات): ۱۹۷٫۴۰۸٫۴۰۳٫۹۱۹ (صد و نود و هفت میلیارد و چهارصد و هشت میلیون و چهارصد و سه هزار و نهصد و نوزده)ریال

۷) ميزان سپرده شركت در مناقصه: ۹٫۸۷۰٫۴۲۰٫۱۹۶(نه میلیارد و هشتصد و هفتاد میلیون و چهارصد و بیست هزار و صد و نود و شش)ریال

و به يكي از صورت‌های مشروحه زير در پاكت ” الف” تحويل گردد.

الف – ضمانت‌نامه بانكي به نفع دانشگاه بیرجند

ب – واریز وجه نقد به حساب سپرده جاری دانشگاه به شماره: IR 3501 0000 4101 0758 0019 9137 اعتبارات عمومی دانشگاه بیرجند نزد بانک مرکزی. ج- چک تضمین‌شده بانکی در وجه دانشگاه.

۸) محل دریافت اسناد مناقصه و تحویل پیشنهادها: بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی(ستاد) و تحویل فیزیکی پاکت الف به دبیرخانه کمیسیون معاملات دانشگاه.

۹) زمان دریافت اسناد مناقصه و زمان تحویل پیشنهادها : دریافت اسناد از روز پنجشنبه تاریخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ تا روز یکشنبه ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ و زمان بارگذاری پیشنهادها تا ساعت ۱۲ ظهر روز شنبه ۱۹/۰۱/۱۴۰۲٫

۱۰) تاريخ و محل بازگشايي پیشنهادها : ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۰/۰۱/۱۴۰۲ در محل سازمان مرکزی دانشگاه – سالن جلسات رسانه(حضور نماينده شركت با معرفي نامه كتبي درهنگام بازگشایی پاکات”ج” توسط كميسيون مناقصه بلامانع مي باشد(

تصریح این نکته که صرفاً شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شرکت‌کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای موسسه نمی‌نماید و موسسه مجاز است در چهارچوب ضوابط مقرر و با عنایت به ‌صرفه و صلاح موسسه هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.

تلفن تماس: ۲-۳۱۰۲۱۰۷۰

هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دبيرخانه کمیسیون معاملات دانشگاه بیرجند