کارشناس عالی امور استراتژیک:

آیت الله رئیسی مرد میدان مبارزه با فساد و تحقق عدالت است + فیلم

قدیری ابیانه گفت:من شهید سلیمانی را مرد مبارزه با تروریست های جنایت کار و آیت الله رییسی را مرد میدان مبارزه با فساد و تحقق عدالت می دانم.