عضو شورای شهر بیرجند:

اتفاق خاصی در حوزه ورزش همگانی بیرجند رخ نداده است

حسنی‌صفت گفت: حتی اگر بودجه کلانی برای ورزش همگانی در نظر گرفته شده، در عمل اتفاق خاصی در حوزه ورزش همگانی در شهر بیرجند رخ نداده است.

به گزار خاورستان، رضا حسنی صفت پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای شهر بیرجند با اشاره به نامه هیئت کشتی خراسان‌جنوبی برای شورای شهر بیرجند اظهار کرد: در مقوله کمک به ورزش هیچکس مخالفتی ندارد ولی در این زمینه هیچ رشته‌ای نباید بر دیگری برتری داشته باشد.
عضو شورای شهر بیرجند بیان‌کرد: بر اساس قانون یک درصد از کل بودجه هر سازمان باید به مقوله ورزش و به ویژه ورزش کارکنان آن سازمان اختصاص پیدا کند که در مورد شهرداری نیز این موضوع مصداق پیدا می‌کند.
حسنی صفت ادامه‌داد: اگر یک هیئت ورزشی می‌خواهد خواسته‌های خود را از شورای شهر مطرح کند باید این فرصت برای سایر هیئت‌های ورزشی نیز فراهم باشد.
وی با اشاره به ضرورت توجه به ورزش همگانی در کنار ورزش‌های قهرمانی بیان‌کرد: حتی اگر بودجه کلانی برای ورزش همگانی در نظر گرفته شده، در عمل اتفاق خاصی در حوزه ورزش همگانی در شهر بیرجند رخ نداده است.
معافیت مرکز بیماری‌های خاص از هزینه پروانه ساخت به شرط تأمین پارکینگ
مرتضی یزدان شناس عضو شورای شهر بیرجند نیز در این جلسه با اشاره به اینکه شورای چهارم شهر بیرجند تصویب کرده بود که پروژه مرکز بیماری‌های خاص بیرجند از هزینه‌های دریافت پروانه ساخت و … معاف باشد، گفت: همان زمان این مصوبه به هیئت تطبیق رفت و هفت رأی موافق، یک مخالف و دو ممتنع داشت.
وی بیان‌کرد: فرمانداری در آن برحه زمانی مطرح کرد که رأی ممتنع قابل قبول نیست و باید تعیین تکلیف شود و در نهایت این مسئله در پیچ و خم اداری باقی ماند و در حال حاضر در این زمینه باید اعلام نظر شود.
در نهایت در شورای شهر مصوب شد که به شرط تأمین پارکینگ، مرکز بیماری‌های خاص از پرداخت هزینه‌های پروانه ساخت معاف می‌شود.
انتهای پیام/۴