اجتماع بسیجیان خوسف در همایش شکوه اقتدار و مقاومت/ تصویری

شب گذشته همایش شکوه اقتدار و مقاومت با حضور بسیجیان شهرستان خوسف در حسینیه این شهر برگزار شد.