اولین گام ورزشکاران:

اجرای سرود سلام فرمانده توسط ژیمناست های خراسان جنوبی

اجرای بی نظیر سرود سلام فرمانده برای اولین بار توسط ورزشکاران هیئت ژیمناستیک خراسان جنوبی در سالن بهاران بیرجند برگزار شد.

به گزارش خاورستان این برنامه با همت هیئت ژیمناستیک خراسان جنوبی در سالن بهاران بیرجند پایگاه مدرسه قهرمانی ژیمناستیک و با حصور۳۰۰ ورزشکار برگزار شد.
بر اساس این گزارش در این برنامه فرهنگی ورزشی جمعی از مسئولان ورزش و جوانان و اعضای هیئت رئیسه هیئت ژیمناستیک خراسان جنوبی حضور داشتند.