رییس اداره نگهداری ابنیه راه ها خراسان جنوبی خبر داد؛

اجرای طرح تعریض ۱۳ دستگاه پل جاده ای درمحور دیهوک – راور

علیزاده گفت: با هزینه بیش از 10 میلیارد ریال ، طرح تعمیر و تعریض 13 دستگاه پل جاده ای درمحور دیهوک – راور اجرایی شد.

به گزارش خبرنگار خاورستان، محمد علیزاده رییس اداره نگهداری ابنیه راه ها اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی، اظهار کرد: با هزینه بیش از ۱۰ میلیارد ریال ، طرح تعمیر و تعریض ۱۳ دستگاه پل جاده ای درمحور دیهوک – راور اجرایی شد.
وی افزود: در راستای رفع نقاط پرحادثه و ارتقای سطح ایمنی و صیانت از پلها و ابنیه جاده ای ، طرح تعمیر و تعریض ۱۳ دستگاه پل درمحور دیهوک – راور اجرایی شد.
رییس اداره نگهداری ابنیه راه ها اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی بیان کرد: اجرای این پروژه از ابتدای تیرماه سالجاری کلید خورده است.
علیزاده درخصوص بازه زمانی تکمیل آن نیز اظهار کرد: با توجه به اینکه جهت اجرای طرح مذکور سعی بر عدم انسداد و یا حتی اعمال محدودیت ترافیکی درمسیرهای اجرایی پروژه می باشد ، تسریع در تکمیل آن حداکثر تا پایان سال دردستور کار قرار دارد.
وی درخصوص مشخصات فنی اقدامات درحال اجرا جهت تعمیر وتعریض ۱۳ دستگاه پل محور دیهوک – راور، گفت: این طرح از کیلومتر ۱۶۰ محور دیهوک به راور آغاز و به سمت انتهای حوزه ادامه می یابد که تعریض پلها به مقدار ۴٫۲۰ متر بصورت باکسی پیش ساخته، اجرای رادیه و برید جهت مقابله با آب شستگی ، دریواسیون ( تنظیم بستر پل ) ، تنقیه و پاکسازی دهانه ها و …. از اهم اقداماتی است که درراستای اجرای این طرح درحال اجرا می باشد. .
کیانپور رییس اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای دیهوک نیز به اهمیت و موقعیت پلهای واقع در محور دیهوک – راور اشاره کرد و افزود: به دلیل طولانی بودن مسیر و کویری بودن منطقه، وهمچنین مسیر تردد زائرین و مسافرین استانهای جنوبی کشور به مشهد مقدس واز همه مهمتر ترانزیتی بودن محورو عرض کم راه ، ارتقا ایمنی تردد محور دیهوک – راور در اولویت تعریض ابنیه فنی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه جهت اجرای طرح مذکور، هیچگونه انسداد یا حتی محدودیت ترافیکی اعمال نگردیده تا کاربران جاده ای این مسیر دچار زحمت نشوند، تاکید کرد: رانندگان حین عبور از مسیرهایی که پروژه های عمران جاده ای درآنها درحال اجرا می باشد ضمن رعایت کامل جوانب ایمنی نسبت به همکاری با عوامل راهداری و اجرایی این طرح ها نهایت تعامل را داشته باشند تا مبادا شاهد حادثه ای ناگوار و جبران ناپذیر باشیم.
انتهای پیام/۱۲۷