مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی خبر داد

اجرای عمیلات بیولوژیک بیابان‌زدایی در بیش از ۱۷۰ هزار هکتار بیابان‌/ فرسایش بادی سالیانه بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال خسارت وارد می‌کند

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: عملیات بیولوژیک بیابان‌زدایی در بیش از 174 هزار و 773 هکتار از عرصه های بیابانی اجرا شده است.

علیرضا نصرآبادی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار خاورستان، اظهار کرد: خراسان جنوبی با مساحت ۱۵ میلیون و ۷۹ هزار و ۷۱۷ هکتار حـدود ۹ درصـد از مساحت كشـور را به خود اختصـاص داده است.
وی افزود: مساحتي معـادل ۱۴ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۹۵۰ هكتار را عرصه‌هاي منابع طبیعی تشكيل می دهد که در قالب حوزه‌های آبخیز با رویکرد جامع و سیستمیک مدیریت می‌شود.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: بر اساس مطالعات انجام شده بر روی پوشش گیاهی، پدیده‌های بیابانی که شامل اراضی بدون پوشش گیاهی و بیرون‌زدگی، کویرها, تپه‌های ماسه‌ای, دق‌های رسی, پهنه‌های ماسه‌ای, اراضی شور و نمکزار, جنگل‌های دست کاشت, بیشه‌زار و درختچه‌زار هستند حدود ۵ میلیون و ۴۵۰ هزار و ۱۵۴ هکتار از مساحت استان را به خود اختصاص می دهند.
نصرآبادی تصریح کرد: از کل عرصه‌های طبیعی خراسان جنوبی ۳۶ درصد را عرصه‌های بیابانی و ۵۰ درصد را مراتع کم تراکم بیابانی تشکیل می‌دهد.
وی افزود: خراسان جنوبی با ۱۲ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۲۸۴ هکتار اراضی بیابانی و مراتع کم تراکم بیابانی، دومین استان بیابانی کشور است که با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی ۸۶ درصد مساحت استان را شامل می‌شود.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: فعالیتهای بیابانزدایی عمدتاً در قالب پروژه های شاخص نهالکاری، مدیریت روان آبهای سطحی و احداث بادشکن زنده و غیر زنده در مناطق خاص انجام می‌شود که عملیات نهالکاری در اراضی با شیب کم و پوشش گیاهی فقیرتر و عملیات احداث هلالی آبگیر در عرصه های با شیب بیشتراز (۲۰-۸) درصد انجام می شود.
نصرآبادی به اجرای بیش از ۱۷۴ هزار و ۷۷۳ هکتار عملیات بیولوژیک بیابان‌زدایی در عرصه های بیابانی اشاره کرد و افزود: ۱۳۹ هزار و ۱۹۲ هکتار عملیات نهالکاری انجام شده که ۳ هزار و ۷۰۵ هکتار آن در سال ۱۳۹۶ بوده است.
وی با بیان اینکه ۱۳ هزار و ۸۷۶ هکتار عملیات بذرکاری جهت بیابانزدایی انجام شده، افزود: بیش از ۲۱ هزار و ۷۰۵ هکتار مدیریت رواناب آبهای سطحی در قالب پروژه احداث هلالی آبگیر توام با بذرپاشی که یک هزار و ۵۷ هکتار آن در سال ۱۳۹۶ انجام شده است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: احداث ۱۸۹ کیلومتر بادشکن زنده(حاشیه مزارع) در مناطق خاص که ۶۲ کیلومتر در سال ۱۳۹۶ انجام شده همچنین۵۵۱ کیلومتر احداث بادشکن غیرزنده در مناطق خاص از دیگر اقدامات انجام شده در جهت بیابان‌زدایی بوده است.
نصرآبادی به تهیه یک میلیون و ۶۵۷ هزار و ۲۴۹ هکتار طرح‌های بیابانزدایی اشاره کرد و گفت: ۸۲ هزار و ۸۹۵ هکتار طرح‌های مدیریت جنگل‌های دست‌کاشت تهیه و در ۲۰ هزار و ۹۴۱ هکتار اجرا شده است.
وی افزود: منابع آبی محدود و برداشت بی رویه از آبهای زیرزمینی و خشکسالی های متمادی و کاهش بیوماس در سطح عرصه های طبیعی از مشکلات سر راه بیابان‌زدایی است.
نصرآبادی تصریح کرد: ضعف آگاهي‌هاي عمومي از اهميت منابع طبيعي و نقش آن در جلوگيري از فرسايش بادي، وزش بادهای فرساینده از جمله بادهای ۱۲۰ روزه سیستان و بروز پدیده گردوغبار در فصل تابستان، خاک با حاصلخیزی کم و پوشش گیاهی ضعیف، تغییر کاربری اراضی و استفاده نامناسب از اراضی با توجه به قابلیتها و توان محیطی از جمله مشکلات بیابانزدایی است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: استفاده نکردن از روش های جدید برای مدیریت و حفاظت خاک در اراضی کشاورزی، وجود بهره برداري بي‌رويه از مراتع و اقليم خشك با بارش‌هاي تند و ناگهاني كه سبب بروز فرسايش سريع خاك مي شود از دیگر مشکلات سر راه بیابانزدایی است.
نصرآبادی یکی از مشکلاتی که در چند سال اخیر تاغ‌زارهای استان را تهدید می کند، آفت شپشک سفید تاغ بیان کرد و گفت: این آفت در برخی نقاط سبب خشکیدگی و از بین رفتن این گونه در جنگل‌های دست کاشت شده و در این راستا مبارزه مکانیکی و شیمیایی در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه ۲۳ منطقه با مساحت ۳ میلیون و ۱۲۱ هزار و ۴۷۶ هکتار از کل مساحت خراسان جنوبی تحت تاثیر فرسایش بادی قرار گرفته است، افزود: از این سطح یک میلیون و ۳۸۶ هزار و ۷۴۱ هکتار جزو کانون‌های بحرانی فرسایش بادی با ۲۸ کانون است که در تمام شهرستان‌های استان پراکنده است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: میزان خسارت فرسایش بادی به منابع زیستی و اقتصادی در کانون‌های بحرانی فرسایش بادی استان سالیانه حدود ۲۰۲ هزار و ۵۲۵ میلیون ریال برآورد شده است.
نصرآبادی با اشاره به اینکه مهم‌ترین کانون‌های بحرانی فرسایش بادی در بشرویه، طبس و نهبندان قرار دارند، خاطرنشان کرد: کانون‌های بحرانیِ فردوس، خوسف، سربیشه، سرایان، زیرکوه، قاینات و درمیان نیز از نقاط حساس فرسایش بادی هستند و هر ساله به منابع زیستی و اقتصادی خسارت وارد می‌کنند.
وی به گستردگی مناطق تحت تاثیر، تعدد و پیچیدگی عوامل محیطی و انسانی بیابان زا و تعدد دستگاه­ها، جوامع و مشاغل موثر و متاثر از پدیده بیابانزایی اشاره کرد و گفت: مقوله مدیریت و کنترل پدیده بیابان زایی ملی و فرابخشی است و مدیریت هماهنگ و منسجم این پدیده با مشارکت همه دستگاه­ها، جوامع و بهره‌برداران در قالب برنامه‌ای هدفمند از اساسی‌ترین راهکارهای مقابله با بیابان‌زایی است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: مقوله بیابان‌زدایی در قالب اهتمام به اجرای برنامه اقدام ملی بیابان زدایی کشور قابل تحقق خواهد بود.
نصرآبادی تصریح کرد: اولین قدم برای اجرای برنامه اقدام ملی بیابان زدایی کشور قانونمند کردن و لزوم رعایت شاخص‌ها و معیارهای بیابان‌زایی در همه طرح‌ها و برنامه‌های دستگاه­های موثر و متاثر از پدیده بیابان‌زایی است.
وی افزود: فرهنگ سازی، فقرزدایی، ظرفیت سازی و توانمندسازی جوامع محلی و اقتصادی کردن واحدهای بهره‌برداری از مراتع و اراضی کشاورزی با لحاظ کردن اصول و مبانی مدیریت و توسعه پایدار از مهمترین اصول بیابان زدایی پایدار است.
انتهای پیام/ ۱۳۲/ ۱۴/ ۴