مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی خبر داد

اجرای پروژه ترسیب کربن در بیش از ۴۷۰ هزار هکتار از مراتع خراسان جنوبی

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: پروژه ترسیب کربن در شهرستان‌های سربیشه، خوسف و نهبندان با مساحت 473 هزار هکتار و در 70 روستا اجرا شده است.

علیرضا نصرآبادی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار خاورستان، اظهار کرد: پروژه بين‌المللي ترسيب كربن ابتکاری مشترک بین دولت جمهوری اسلامی ایران و برنامه عمران ملل متحد است كه از سال ۲۰۰۵ در منطقه حسين آباد شهرستان سربيشه، خراسان جنوبي اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه اين پروژه در راستاي تحقق اولويت هاي توسعه يعني مقابله با بيابانزايي و تخریب سرزمین آغاز شده است، افزود: هدف از این پروژه توسعه يك مدل مدیریت مشارکتی و احياي اقتصادي منابع طبيعي تخريب شده در مناطق خشک و نیمه خشک است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: همچنین این پروژه در جهت توسعه پايدار روستايي مشتمل بر ظرفيت سازي براي مردم، دستگاه هاي محلي و افزایش جذب کربن اتمسفر در راستای مقابله با گرمایش کره زمین طراحی شده است.
نصرآبادی تصریح کرد: فاز اول پروژه ترسیب کربن از نيمه سال ۲۰۰۳، در دشت حسين آباد غيناب سربيشه واقع در خراسان جنوبي به مساحت ۱۲۵ هزار هکتار آغاز شده است.
وی افزود: به دنبال موفقيت‌هاي به دست آمده در پايان فاز اول پروژه ترسيب كربن و با موافقت دفتر برنامه عمران ملل متحد مقرر شد فاز دوم پروژه با هدف توسعه و گسترش دستاوردهاي پروژه در فاز اول تعريف شود.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: سند فاز دوم با همكاري دفتر امور بيابان و دفتر UNDP تدوين و در سال ۱۳۸۹ به امضا رسيد و پروژه تا سال ۲۰۱۵ با اعتباری معادل ۱/۲ میلیون دلار که ۲۹ درصد سهم سازمان ملل متحد و ۷۱ درصد سهم ایران بود، تداوم داشت.
نصرآبادی با اشاره به اینکه پروژه بین المللی ترسیب کربن شهرستان سربیشه و خوسف موفق بود، خاطرنشان کرد: سند نهایی دومین پروژه بین المللی ترسیب کربن( فاز سوم پروژه) توسط رئیس سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور، معاون دبیر کل سازمان ملل، مسئول دفتر برنامه عمران ملل در ایران و با حضور مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانهای مجری این پروژه در ۲۷ خرداد ماه روز جهانی بیابانزدایی سال ۹۶ امضاء شد.
وی با بیان اینکه پروژه ترسیب کربن در ۴ استانِ خراسان جنوبی، خراسان شمالی، گلستان و یزد و با ۳ هدف جهانی، ملی و منطقه ای اجرا می شود، افزود: فاز سوم پروژه بین المللی ترسیب کربن خراسان جنوبی در مساحتی بیش از ۱۵۰ هزار هکتار در شهرستان نهبندان از آذرماه ۹۶ به طور رسمی آغاز شده است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: پروژه ترسیب کربن برمبنای ۵ اصلِ بسیج جامعه محلی، نهادسازی و کارگروهی، آموزش و بهره مندی از دانش و مهارت، درآمدزایی و ایجاد معیشت پایدار، بهبود خدمات توسعه ای پایه و مدیریت پایدار و مشارکتی منابع طبیعی طراحی و اجرا شده است.
نصرآبادی خاطر نشان کرد:روش انجام پروژه بر جلب اعتماد و مشارکت جوامع محلی در برنامه ریزی، اجرا و پایش فعالیت ها و همچنین همکاری بین بخشی تمرکز دارد.
وی افزود: با اجرای برنامه‌های آموزشی و ظرفیت‌سازی و ارتقا دانش در سطح محلی، مردم نه تنها قادر خواهند بود خواسته های خود را بیان کرده بلکه در تصمیم گیری‌ها نیز مشارکت داشته باشند.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: تقاضا در جامعه محلي باعث تغییر و بهبود وضع موجود و نحوه درست بهره برداری و مدیریت منابع خواهد شد.
نصرآبادی یادآور شد: با سازماندهی و تشکیل سازمان محلی، جامعه محلی مسئولیت تهیه و اجرای طرح‌ها را بر اساس نیازهای خود به دست خواهد گرفت و فرایند توان افزایی تکمیل خواهد شد.
وی افزود: بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی جامعه از جمله دستاوردهای پروژه ترسیب کربن است.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان جنوبی گفت: پروژه ترسیب کربن فاز اول و دوم در شهرستان سربیشه به مساحت ۲۲۵ هزار هکتار انجام شده و ۳۷ روستا را تحت پوشش قرار می‌دهد.
نصرآبادی خاطرنشان کرد: پروژه تعمیم ترسیب کربن در شهرستان خوسف با مساحت ۹۸ هزار هکتار اجرا شده و ۱۷ روستا را تحت پوشش قرار داده است.
وی افزود: پروژه بین المللی ترسیب کربن فاز سوم در شهرستان نهبندان با مساحت ۱۵۰ هزار هکتار اجرا و ۱۶ روستا را تحت پوشش قرار می‌دهد.
گفتنی است؛ ترسيب كربن (Carbon Sequestration) به معناي جذب دي اكسيد كربن اضافي موجود در جو است که یکی از روشهای تبديل آن به مواد آلي، توسط اندامهاي هوايي و زيرزميني گياه از طریق كاشت گونه هاي مقاوم مرتعي در مراتع تخريب شده است.
اهميت ترسيب كربن در اين است كه با كاهش انتشار يكي از گازهاي گلخانه اي موجود در جو (CO2)، روند افزايش دماي كره زمين را كاهش داده كه خود اثرات مطلوب زيست محيطي را به دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/ ۱۳۲/ ۱۴/