رئیس اداره‌ی منابع طبیعی و آبخیزداری قاین خبر داد

اجرای ۱۲۰ هکتار عملیات بیابانزدایی در دشت اسفدن

گلی گفت: عملیات بیابانزدایی با اجرای 120 هکتار مدیریت هرز آب در قالب هلالی آبگیر در دشت اسفدن شهرشتان قاین اجرا شد.

به گزارش خاورستان، گلی رئیس اداره‌ی منابع طبیعی و آبخیزداری قاین با اشاره به پروژه های بیابانزدایی که در عرصه های منابع طبیعی این شهرستان اجرا می شود گفت: با اعتبار ۴۰ میلیون تومان که به صورت اوراق واگذار شد، توانستیم ۱۲۰ هکتار دیگر از دشت اسفدن را بیابانزدایی کنیم.
وی افزود:طرح مدیریت هرزاب در این ۱۲۰ هکتار که از نظر پوشش گیاهی بسیار ضعیف بود، با ایجاد هلالی آبگیر اجرا شده است.
رئیس اداره‌ی منابع طبیعی و آبخیزداری قاین با اشاره به اهداف این طرح گفت: علاوه بر اینکه پوشش گیاهی منطقه افزایش می یابد،تولید علوفه نیز در این مساحت افزایش خواهد یافت.
گلی جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش گرد و غبار، جمع‌آوری رواناب، افزایش نفوذ پذیری آب در خاک را از جمله فواید این طرح در دشت اسفدن ذکر کرد.
رئیس اداره ی منابع طبیعی و آبخیزداری قاین با اشاره به شرایط دشت اسفدن و دقی که در این دشت واقع شده است، گفت: دشت اسفدن قاین در همایش میراث طبیعی کشور که در ۵ شهریورماه ۹۸ در استان گیلان، بندر انزلی برگزار شد، در فهرست میراث طبیعی- ملی ثبت شد.
وی اضافه کرد: دشت اسفدن یکی از زیبایی ‌ ها و شگفتی‌های طبیعی خراسان جنوبی است.
گلی یاد آور شد: در این دشت با مساحت ۲۴۰ کیلومتر مربع دو اثر شاخص شامل دق اسفدن به شکل نمکزاری مسطح و بدون هیچ پوشش گیاهی و دره هندوستان با سرسبزی و پوشش گیاهی بسیار غنی به فاصله ۱۰ کیلومتری هم قرار دارند.
وی توضیح داد: دق‌ها یکی از پدیده‌های زمین شناسی هستند که قابلیت نفوذپذیری کمی دارند، به جهت شوری خاک، این مناطق از پوشش گیاهی بسیار ضعیفی برخوردارند، همچنین پوشش جانوری منطقه بدلیل نبود آب و گیاهان بسیار ضعیف است.
گلی افزود: طرح های بیابانزدایی منابع طبیعی در حاشیه‌ی دق اسفدن در حال اجرا است که کمک شایانی به حفظ و احیای پوشش گیاهی منطقه می کند.
انتهای پیام/ ۱۳۲