در جلسه شورای عالی اداری؛

احیاء سازمان مدیریت تصویب شد/ ابلاغ ماموریت جدید به نوبخت

شورای عالی اداری با كلیات احیاء و تشکیل دوباره سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موافقت كرد.

به گزارش خاورستان، اسحاق جهانگیری عصر امروز در جلسه شورای عالی اداری از احیاء سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به عنوان یک مطالبه كارشناسان و صاحب نظران از دولت و رئیس جمهور یاد كرد و گفت: این موضوع از یکسو در دوره انتخابات توسط رئیس جمهور وعده داده شده بود و از سوی دیگر این سازمان برای كشورهای در حال توسعه كه دارای برنامه های میان‌ مدت و كوتاه‌ مدت توسعه ای هستند، یک امر ضروری محسوب می شود.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینكه سازمان مدیریت و برنامه ریزی پشتوانه كارشناسی برای اداره كشور محسوب می شود خاطرنشان كرد: این سازمان همواره از كارشناسانی زبده در امر برنامه ریزی و اقتصاد برخوردار بوده كه متاسفانه بس از انحلال، بخش زیادی از نیروی انسانی و توان كارشناسی این مجموعه تضعیف شد.

جهانگیری با تاكید بر اینكه برای مدیریت صحیح بر امور كشور و توسعه متوازن و با برنامه كشور، احیاء سازمان مدیریت و البته اصلاح نقاط ضعف گذشته آن یک ضرورت است افزود: سازمان مدیریت باید سازمانی چابک باشد كه بتواند نظام برنامه ریزی كشور را به درستی تدوین و هدایت و نظارت كند.

وی پس از اعلام موافقت اعضای شورای عالی اداری با لغو مصوبه مورخ ۸۶٫۰۴٫۲۴ شورای عالی اداری در مورد تشكیل دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و همچنین موافقت با كلیات موضوع احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در جلسه، از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خواست ظرف دو هفته آینده نظرات و دیدگاه های كارشناسان صاحبنظر در زمینه شرح وظایف و ساختار این سازمان را جمع آوری و در جلسات آتی مطرح كنند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین بر ضرورت مشورت با وزارت كشور و استانداران برای تصمیم گیری در خصوص چگونگی رابطه شاخه های استانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور با استانداران تاكید كرد و از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور خواست از طریق هماهنگی با معاونت حقوقی رئیس جمهور، مسائل و جزئیات حقوقی و شرح وظایف مربوطه را تدوین و در جلسه آینده به عنوان پیشنهاد مطرح نمایند.

در این جلسه كه وزرای كشور، دادگستری، امور اقتصادی و دارایی، تعاون، كار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، معاون حقوقی رئیس جمهور، استانداران تهران و زنجان و سایر اعضا شورای عالی اداری نیز حضور داشتند، گزارشی از سوابق و تحولات سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور طی سالیان گذشته ارائه شد و در خصوص جزئیات مربوط به انحلال این سازمان و تشكیل دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور توضیحاتی ارائه شد.

همچنین در این نشست همچنین نظرات و دیدگاه های متفاوت در خصوص نحوه ادغام این دو معاونت و احیا و تشكیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور با سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استانی ارائه شد و پس از بحث و تبادل نظر در خصوص ضرورت های این كار، اعضای شورا با كلیات احیا و تشكیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور موافقت كردند.
منبع: مهر