اختتامیه جشنواره ملی لبیک عشاق در خراسان جنوبی/ تصویری

این جشنواره برای بزرگداشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس برگزار و دانشجویان دانشگاه پیام نور از سراسر کشور در این جشنواره شرکت کردند.