اختتامیه کارگاه قالی‌بافی ستاد بازسازی عتبات عالیات خیابان ظفر بیرجند/ تصویری

اختتامیه کارگاه قالی‌بافی ستاد بازسازی عتبات عالیات خیابان ظفر بیرجند امروز برگزار شد.

عکاس: محمدرضا سلطانپور