رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی خبر داد

اختصاص بیش از۴ میلیارد تومان برای آبرسانی روستاهای خراسان جنوبی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی با بیان این که توجه به آبرسانی و ایجاد مجتمع های آبرسانی در روستاها از جمله مسائل مهم و همچنین اهداف دولت بوده است،گفت:امسال در خراسان جنوبی،۴میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان برای آبرسانی به روستاهای استان اختصاص داده ایم.

به گزارش خبرنگار خاورستان،هادی آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی پیش از ظهر امروز در جلسه تخصصی توسعه روستایی و عشایری استان،اظهار کرد:در برنامه ششم توسعه،توجه چندانی به روستاها نشده است.
وی افزود:در سال گذشته، در بحث روستاهای خراسان جنوبی یکسری اقداماتی توسط دستگاه های اجرایی انجام شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی با بیان این که بر اساس دستورالعمل قانون،باید برای تعداد ۵ هزار روستای کشور در هر سال، سند توسعه روستایی تهیه شود،یادآور شد:سهم خراسان جنوبی از این میزان،۱۱۶ روستا است.
آرین ضمن اشاره به طرح هادی در روستاها،بیان کرد:با توجه به اهمیت طرح های هادی در روستاها،۸درصد اعتبارات ما مربوط به طرح های هادی است.
وی با اشاره به این که توجه به آبرسانی روستاها و ایجاد مجتمع های آبرسانی در روستاها از دیگر مسائل مهم و مورد توجه دولت است،عنوان کرد:باید ۱۰درصد اعتبارات به بحث آبرسانی روستایی اختصاص داده شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی ادامه داد:امسال در خراسان جنوبی،۴میلیارد و ۹۰۰میلیون تومان برای آبرسانی به روستاهای استان اختصاص داده ایم.
آرین ابراز کرد:طبق سنوات گذشته،متوسط بیش از ۷۵ درصد اعتباراتی که در سطح شهرستان های خراسان جنوبی توزیع می شود مربوط به پروژه های متمرکز روستایی است.
انتهای پیام/۱۲۷/۲۴/۱۰۱