رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی خبر داد؛

اختصاص ۶۰۳ میلیارد تومان اعتبارات محرومیت زدایی به خراسان جنوبی

جهانشاهی با بیان اینکه اعتبارات امسال از محل محرومیت زدایی به ۶۰۳ میلیارد تومان افزایش داشته است، گفت: اولویت اعتبارات محرومیت‌زدایی با تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و مواردی است که تا پایان سال مالی ۱۴۰۱ به اتمام می‌رسد.

به گزارش خبرنگار خاورستان، صبح امروز چهارمین شورای توسعه و برنامه ریزی استان با چهار دستور کار به ریاست استاندار خراسان جنوبی، تعدادی از معاونین و اکثر مدیران دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.

حمید جهانشاهی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی به دستور کار اول اشاره و بیان کرد: در سال گذشته و امسال اعتباراتی تحت عنوان محرومیت زدایی با هدف آبادانی و توجه به مناطق محروم خراسان جنوبی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: اعتبارات محرومیت زدایی در سال گذشته ۵۱۷ میلیارد تومان در دو سرفصل استانی و سه سرفصل ملی بوده است‌.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی بیان کرد: سرفصل های استانی در حوزه بهداشت و درمان و راه روستایی و سرفصل ملی آب کشاورزی، آب روستایی و آموزش و پرورش؛ مدارس بوده.

جهانشاهی اظهار کرد: ۵۰ درصد اعتبارات محرومیت زدایی سال گذشته تخصیص داشته که تا آخر سال مالی مابقی اعتبارات جذب خواهد شد.

وی با بیان اینکه اعتبارات امسال از محل محرومیت زدایی به ۶۰۳ میلیارد تومان افزایش داشته، گفت: برای اعتبارات محرومیت زدایی در سال جاری ۸ سرفصل تعریف شده که شامل سکونتگاه ها، راه روستایی و عشایری، آب روستایی و عشایری، تنش آبی، منابع طبیعی و آبخیزداری، احیای قنوات، خانه بهداشت و مدارس میشود‌.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی به مقایسه اعتبارات در سال گذشته و جاری پرداخت و اظهار کرد: اعتبارات حوزه بهداشت و درمان در سال جاری بسیار کاهش داشته که باید پیگیری برای افزایش اعتبار انجام شود.

جهانشاهی عنوان کرد: اعتبارات حوزه آبرسانی و آبخیزداری کاهش و در مقابل اعتبارات تنش آبی، راه روستایی و احیای قنوات افزایش دارد.

وی تصریح کرد: اعتبارات محرومیت زدایی به پروژه های نیمه تمام و پروژه هایی که طی نیمه اول سال جاری به پایان برسد تعلق میگیرد و نمیتوان با این اعتبار پروژه جدید تعریف کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی گفت: از مدیران دستگاه های اجرایی درخواست میشود در توزیع این اعتبارات تعادل بین شهرستانها رعایت و شاخص تحقق و توازن منطقه ای باشد.

جهانشاهی با بیان اینکه تکلیف سازمان مدیریت و دستگاه ها مشخص است، افزود: نظارت و تخصیص با استان است.

وی به دستور کار دوم اشاره و بیان کرد: بررسی و تصویب اعتبارات صندوق حمایت از بخش کشاورزی با پیشنهاد تزریق ۱۰ میلیارد تومان اعتبار  از دیگر دستور کارها است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی گفت: دستور کار سوم تشریح شاخص های جمعیتی استان تا سال ۱۴۱۵ و اهمیت این موضوع است و دستور کار چهارم نیز تاسیس کانون ارزیابی شایستگی های مدیران حرفه ای دستگاه های اجرایی است که در این شورا به بحث و بررسی پرداخته شد.

مهدی جعفری رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز در این جلسه با بیان اینکه صندوق حمایت از بخش کشاورزی نیازمند اعتبار حداقل ۵۰ میلیارد تومان است، اظهار کرد: سرمایه فعلی این صندوق ۹۰ میلیارد تومان میباشد.

وی در این جلسه خواستار دبیرخانه دائمی زرشک، زعفران و عناب در سازمان جهاد کشاورزی استان شد.

انتهای پیام/۱۲۷