نماینده مردم تهران

از طرح سوال از رئیس جمهور بی اطلاع بودم/ می خواستم طرح را امضا کنم ولی گفتند وقتش گذشته است/ در دوره های پیش هم سوال از رئیس جمهور را امضا کرده ام

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: در خصوص طرح سوال از رئیس جمهور نیز از 290 نماینده حاضر در مجلس تنها 82 نفر از نمایندگان طرح سوال از رئیس جمهور را امضا کرده اند و بخش کثیری از مجلس در این طرح سوال به دلیل عدم اطلاع از این طرح امضا نکرده اند؛ به قدری فراوانی و کثرت جمع آوری امضا برای طرح ها و استیضاح ها زیاد است که عمدتا نمایندگان از این موضوع بی خبر هستند.

به گزارش خاورستان،محمدرضا نجفی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص دلیل امضا نکردن طرح سوال از رئیس جمهور از سوی تمام نمایندگان تهران اظهارداشت: فرآیند جمع آوری امضاها در مجلس اغلب اوقات به این گونه است که نماینده ای که درخواست طرح سوال دارد امضاهای لازم برای استیضاح و یا طرح سوال را تنها با افرادی که قرابت بیشتری دارند مطرح می کنند و سایر نمایندگان از موضوع سوال یا استیضاح بی خبر می مانند.
وی بر همین اساس اضافه کرد: در خصوص طرح سوال از رئیس جمهور نیز از ۲۹۰ نماینده حاضر در مجلس تنها ۸۲ نفر از نمایندگان طرح سوال از رئیس جمهور را امضا کرده اند و بخش کثیری از مجلس در این طرح سوال به دلیل عدم اطلاع این طرح امضا نکرده اند؛ به قدری فراوانی و کثرت جمع آوری امضا برای طرح ها و استیضاح ها زیاد است که عمدتا نمایندگان از این موضوع بی خبر هستند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با ابراز بی اطلاعی از طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس گفت: بنده نیز همانند سایر نمایندگانی که از این موضوع بی اطلاع بودم بعد از اعلام وصول طرح در مجلس از این موضوع مطلع شدم و همان موقع به آقای ذوالنور که صاحب طرح بودند مراجعه نمودم و ایشان گفتند به دلیل اینکه طرح اعلام وصول شده نمی توانیم به امضاها اضافه کنیم وگرنه بنده همان موقع که مطلع شدم خواستم طرح سوال از رئیس جمهور را امضا کنم.
نجفی در ادامه خاطر نشان کرد: بنده دفعات قبل که طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس مطرح شد جزء امضا کنندگان طرح سوال از رئیس جمهور بودم ولی درباره این طرح اخیر به دلیل بی اطلاعی از طرح سوال از رئیس جمهور نتوانستم طرح را امضا کنم.
وی ادامه داد: بنده اساسا صرف نظر از اینکه پشت تمام این اقدامات انگیزه های سیاسی وجود دارد، معتقدم سوال از مسئولین در حوزه مسئولیتشان به هیچ وجه نباید تبدیل به تابو شود، اگر طرفین سوال به الزامات سوال و قوانین آن احترام بگذراند سوال و استیضاح در جهت رشد و تعالی جامعه خواهد بود و مثمر ثمر نیز خواهد بود.
منبع: راه دانا
انتهای پیام/