اسامی نامزدهای انتخابات مجلس یازدهم در خراسان جنوبی اعلام شد

رییس ستاد انتخابات خراسان جنوبی اسامی نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده برای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در چهار حوزه انتخابیه استان را اعلام کرد.

به گزارش خاورستان، نامزدهای تایید صلاحیت شده توسط شورای نگهبان در حوزه‌های انتخابیه استان به شرح است:
حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف
ا – زهرا اصغری فرزند محمدرضا کد نامزد ۱۶
۲ – علیرضا امام دادی فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۸
۳ – ابوالفضل ایروانی فرزند علی برات کد نامزد ۱۹
۴ – مهدی بهترین فرزند غلامحسین کد نامزد ۲۴
۵ – محمدعلی تابعی فرزند حسن کد نامزد ۲۶
۶ – غلامحسین توکلی فرزند محمدحسن کد نامزد ۲۷
۷ – حسن رضا چهکندی نژاد فرزند حسین کد نامزد ۲۹
۸ – سیدعلی حسینی فرزند سید اسدالله کد نامزد ۴۱
۹ – علیرضا حسینی فرزند غلامرضا کد نامزد ۴۲
۱۰ – محمدرضا خراشادی زاده فرزند ابراهیم کد نامزد ۴۵
۱۱ – حسین خسروی اسفزار فرزند غلامرضا کد نامزد ۴۶
۱۲ – محمدرضا رفیعی فرزند مهدی کد نامزد ۵۱
۱۳ – ابراهیم روهانی فرزند محمد کد نامزد ۵۲
۱۴ – دانیال سعیدی فرزند ابراهیم کد نامزد ۵۴
۱۵ – حسن صفری فرزند قربان کد نامزد ۶۱
۱۶ – محمدرضا عرب پور فرزند محمدحسین کد نامزد ۶۲
۱۷ – سیدمحسن علوی فرزند سیدحسین کد نامزد ۶۴
۱۸ – فاطمه کارگر فرزند غلامرضا کد نامزد ۶۸
۱۹ – علی کریمی مزیدی فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۹
۲۰ – حمیدرضا گندم زاده فرزند محمود کد نامزد ۷۱
۲۱ – محمدرضا مجیدی فرزند جلال کد نامزد ۷۴
۲۲ – احسان مداح فرزند غلامحسین مشهور به خبرنگار کد نامزد ۷۶
۲۳ – حمیدرضا وردی فرزند رجبعلی کد نامزد ۷۹
حوزه انتخابیه قاینات و زیرکوه
۱- سید جواد احمدی فرزند سید حسین کد نامزد ۱۵
۲- فواد احمدی فرزند علیرضا کد نامزد ۱۶
۳- سلمان اسحاقی فرزند اسحاق کد نامزد ۱۷
۴- مهدی بصیری فرزند سفر مشهور به بصیری پور کد نامزد ۲۱
۵- محمد بلوطی فرزند غلام کد نامزد ۲۵
۶- سید مصطفی جلالی فرزند سیدرضا کد نامزد ۲۷
۷- علی حسینی مقدم فرزند عزیز آقا کد نامزد ۲۸
۸- آصف رضایی اسفدن فرزند محمدتقی مشهور به آصف رضایی کد نامزد ۲۹
۹- حسین عباس زاده فرزند محمد علی کد نامزد ۴۹
۱۰- منوچهر محمدی مقدم فرزند امان‌الله کد نامزد ۵۶
۱۱- سید جواد مصطفوی فرزند سید ضیاءالدین کد نامزد ۵۸
۱۲- احسان نژاد حسین فرزند محمدحسین کد نامزد ۶۲
۱۳-محمد حسن وجدی فرزند حسین کد نامزد ۶۵
حوزه انتخابیه فردوس، طبس، سرایان و بشرویه
۱- محمدحسین اکبری فرزند فرج‌الله کد نامزد ۱۸
۲- محمد بخشی محبی فرزند عباس علی کد نامزد ۲۴
۳- محمدحسن چمنزاری فرزند محمد آقا کد نامزد ۲۷
۴- محمد رحمتی فرزند ابراهیم کد نامزد ۲۹
۵- محمد شرفی فرزند بمانعلی کد نامزد ۴۶
۶- علی ضیایی فرزند محمدرضا کد نامزد ۴۸
۷- رسول طاهری زاده فرزند حسن مشهور به کد نامزد ۵۱
۸- محمد کریم عابدی فرزند عبدالرحیم مشهور به مهندس- امیر- عابدی کد نامزد ۵۶
۹- مهدی عبدالهی فرزند محمد علی کد نامزد ۵۸
۱۰- زهرا علیزاده ثانی فرزند رضا کد نامزد ۵۹
۱۱- محمد فردوسی پور فرزند اسماعیل کد نامزد ۶۱
۱۲- محمدرضا قنبریان فرزند ابراهیم فرزند محمد ابراهیم کد نامزد ۶۲
۱۳- حسین قهارزاده فرزند عزیزالله کد نامزد ۶۴
۱۴- فاطمه محمدزاده فرزند عباسقلی کد نامزد ۶۵
۱۵- محمدحسین مرادی فرزند محمد علی مشهور به کد نامزد ۶۷
۱۶- حمیدرضا نامور محبوب فرزند محمدرضا کد نامزد ۶۸
۱۷- مجید نصیری فرزند ابراهیم کد نامزد ۶۹
۱۸- محمد نصیری فرزند علی کد نامزد ۷۱
۱۹- محمد حمید یزدانیان فرزند نجف علی کد نامزد ۷۴
۲۰- عباس یدالله زاده فرزند رجبعلی کد نامزد ۷۵
حوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه
۱- حسن احراری فرزند زهیر کد نامزد ۱۶
۲- نظر افضلی فرزند ابراهیم کد نامزد ۱۸
۳- علی اصغر بخشی فرزند غلامحسین کد نامزد ۱۹
۴- حسین خسروی فرزند محمد کد نامزد ۲۶
۵- حمید دستجردی فرزند سهراب کد نامزد ۲۷
۶- محمدرضا رئیسی فرزند خدا بخش مشغول به رئیسی کد نامزد ۲۸
۷- اسحاق عنایتی فرزند علی مشهور به سرهنگ کد نامزد ۴۲
۸- مهدی فرجامی فرد فرزند علی اصغر مشهور به فرجامی کد نامزد ۴۵
۹- مهدی آقای محمد محمودی فرزند عباس کد نامزد ۴۷
۱۰- علیرضا ملکی پور فرزند حسین کد نامزد ۴۸
۱۱- مرضیه مینایی فرزند محمد کد نامزد ۴۹
۱۲- مصطفی نخعی فرزند جان میرزا کد نامزد ۵۲
۱۳- صادق هاشم پور فرزند محمد کد نامزد ۵۴
۱۴- فرج الله یاری فرزند غلامرضا کد نامزد ۵۹
تبلیغات انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از روز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه آغاز می‌شود و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
استان مرزی خراسان جنوبی ۱۱ شهرستان و چهار حوزه انتخابیه دارد که چهار نماینده با رای مردم از این استان به یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه می‌یابند.
۱۲۷ داوطلب در چهار حوزه انتخابیه استان خراسان جنوبی برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت‌نام کردند که ۷۰ نفر تایید صلاحیت شدند که از این تعداد پنج نفر زن هستند.
انتهای پیام/۴