استخدام اقوام برخی مدیران آموزش و پرورش استان در موسسات آموزشی خصوصی/ باب استخدام برای نورچشمی ها باز است

باب استخدام اقوام و نور چشمی ها برخی از مدیران آموزش و پرورش خراسان جنوبی در موسسات آموزشی خصوصی استان باز شده است.

به گزارش خبرنگار خاورستان؛ موسسات آموزشی خصوصی ، هر ساله و بر اساس نیاز لازم، از طریق شرکت های خصوصی و انجام فراخوان و فرایند خاص خود، اقدام به جذب نیروی آموزشی و حق التدریسی می کنند.
موسسات خرید خدمات آموزشی در استان سال گذشته ۳۷۰ نیرو در استان نیاز داشته است. اما امسال سهمیه این موسسه به دلیل کمبود نیرو، ۵۰۰ نفر اعلام شده و بر این اساس؛ این موسسات باید ۱۳۰ نفر نیروی دیگر جذب کند . این نیروها باید از طریق شرکت های خصوصی مثل موسسه سما، ضحی، تربیت و … و با انجام فراخوان عمومی، ثبت نام با امتیازبندی خاص، انجام مصاحبه، احراز صلاحیت علمی و سایر شرایط جذب شوند.
اما شنیده شده است که امسال در خصوص جذب این نیروها تخلفی صورت گرفته و آموزش و پرورش به جای شرکت های خصوصی وارد میدان شده است.
در این خصوص گویا برخی مدیران اداره کل آموزش و پرورش از روسای آموزش و پرورش مناطق و شهرستان ها خواسته است که افرادی را برای جذب در موسسات آموزشی آزاد معرفی کنند.
برخی روسای ادارات هم لیستی از افراد مورد وثوق خود شامل اقوام و خویشان و همسران کارشناسان خودشان را برای این منظور معرفی کرده اند که البته از آنجا که اکثریت مدیران فعلی آموزش و پرورش وابستگی به دولت قبلی و دلبستگی به جریان اصلاح طلب دارند بیشتر نیروهای معرفی شده که آشنایان و خویشان این مدیران هستند که با همین نگاه سیاسی اصلاح طلب برای جذب معرفی شده تند .
گفته می شود؛ برخی مدیران اداره کل آموزش و پرورش هم تعدادی نیرو شامل افراد سفارش شده، اقوام و خویشان و دوستان را به این لیست اضافه کرده و هر کمبودی هم وجود داشته است، برخی مدیران ، لینک ثبت نام را به دوست و آشنا داده تا ثبت نام کنند.
در حالی که باید نیروهای این موسسات از طریق بخش خصوصی و با فرایند خاص خود انجام می شد، اما اکنون نیروهای جذب شده در این خصوص نیروهای سفارشی؛ با نظر برخی مدیران اداره کل آموزش و پرورش استان هستند که به شرکت ها تحمیل شده اند.
حال افکار عمومی منتظر توضیحات مدیرکل آموزش و پرورش استان درباره رانت استخدامی صورت گرفته برای دوستان و اقوام مدیران آموزش و پرورش خراسان جنوبی هستند.