مدیر عامل کانون خیرین و کارآفرین و اشتغال خراسان جنوبی خبر داد :

استعداد سنجی و آماده سازی روانی و شغلی ویژه مددجویان امداد در برنامه

حسین خوش آیند گفت : طرح استعداد سنجی و آماده سازی روانی و شغلی برای یک هزار نفر از خانواده های مددجو که مستعد اشتغال هستند را از ابتدای خرداد در دستور کار دارد.

مدیرعامل کانون خیرین کارآفرین واشتغال خراسان جنوبی به خبرنگار خاورستان گفت: اینکانون با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) برنامه استعداد سنجی وآ ماده سازی روانی و شغلی برای یک نفر از خانواده های مددجو که مستعد اشتغال هستند را از ابتدای خرداد در دستور کار دارد.

حسین خوشایند با اشاره به این که تاکنون این طرح برای ۷۰۰ نفر از خانواده های مددجو در شهرستان بیرجند و با حضور در منزل آنان اجرایی شده است افزود: جامعه هدف این طرح افراد مستعد اشتغال بوده که به دلائل مختلف اعم از دغدغه های معیشتی، داشتن فرزند خردسال، بی اهمیت دانستن آموزش، نداشتن اعتماد به نفس و پشتوانه و … نسبت به خدمات اشتغال امداد، متقاضی اشتغال نبودند و به رغم استحقاق بالا در برنامه های آموزشی و انگیزشی از قبیل دوره های کارآفرینی، رویدادها و … نیز شرکت نمی کردند.

وی ادامه داد: بنابراین برنامه مورد نظر با حضور تیم سه نفره شامل مددکار خانواده و دو کارآفرین موفق وانگیزشی برگزار شد.

وی شناسایی استعدادها و موانع اعضای خانواده برای ایجاد و یا توسعه اشتغال، تشریح خدمات توانمندسازی امداد و ایجاد انگیزه لازم برای کار و اشتغال، در خانواده ها را از اهداف این طرح برشمرد و افزود: افزایش سهم مددجو در سبد خدمات گیرندگان حوزه اشتغال و افزایش اطلاعات مددکاران در خصوص کسب و کار و استعداد سنجی خانواده های مددجو را از دیگر برنامه ها برشمرد.

به گفته وی از دیگر امتیازات این طرح این است که متقاضیان اشتغال قبل از ارائه درخواست، اندیشیده و مسیر شغلی خود را آگاهانه تر از قبل انتخاب می کنند و در کارآفرینان هم دید واقعی نسبت به جامعه هدف ایجاد شده و منجر به افزایش سرمایه اجتماعی امداد می شود.