خبر ورزشی

استعفای جمعی از اعضای هیئت بسکتبال خراسان جنوبی

تعدادی از اعضای هیئت بسکتبال خراسان جنوبی و همه اعضای هیئت بسکتبال بیرجند استعفا دادند.

به گزارش خبرنگار خاورستان چند روز پیش در گزارشی با تیتر سانس تمرینی چالش پیش روی برخی هیئت های ورزشی به دردسرهای ادامه دار برگزاری یک مزایده اشاره شد که در آن گزارش کاوه دبیر هیئت بسکتبال خراسان جنوبی گفته بود اگر شرایط برای تمرین ورزشکاران در سالن تختی توسط مسئولان ورزش وجوانان فراهم نشود اعضای هیئت استعفا خواهند داد که به دنبال این ماجرا و در شرایطی که فضا برای تمرین بسکتبالیست فراهم نشد حسن رضا خزاعی سرپرست، حسین کاوه بیرجندی دبیر و محمد علی زرنگ خزانه دار هیئت بسکتبال خراسان جنوبی استعفا دادند و بعد از آن عبدالرضا سالاری نیا رئیس هیئت بسکتبال شهرستان بیرجند به همراه خزانه دار هیئت نامه استعفای خود را تنظیم و به مسئولان مربوط ارسال کردند.