سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی تأکید کرد:

استفاده از ظرفیت کارگروه های ویژه برای حل مشکلات مالی واحد های گردشگری استان

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی تأکید کرد: از ظرفیت کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید و نیز کمیسیون های ذیربط برای حل مشکلات مالی واحد های گردشگری استفاده شود.

به گزارش خاورستان، جواد اشرفی سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی با تأکید بر این مطلب در جلسه بررسی مسایل و مشکلات انجمن های حرفه ای گردشگری استان خاطرنشان کرد: به جهت اهمیت موضوع باید از کانال های اعتباری و تسهیلاتی برای رفع مسایل و مشکلات سرمایه گذاران بخش گردشگری استفاده نمود.

وی حمایت از سرمایه گذاران بخش گردشگری را در راستای بهره برداری هر چه بیشتر از فرصت های گردشگری استان،از تکالیف دستگاه های متولی برشمرد و گفت: با رشد و توسعه صنعت گردشگری شاهد گسترش انواع خدمات، ايجاد فرصت های شغلی و توسعه زير ساخت ها در استان خواهیم بود.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با اشاره به پتانسیل های گردشگری بی نظیر استان متذکر شد: فرصت های گردشگری استان آن طور که باید و شاید معرفی نشده اند.

اشرفی تأکید کرد: در این بخش کم کارهایی صورت گرفته و باید اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، ظرفیت های گردشگری استان را در قالب بسته های فیزیکی و با استفاده از فرصت فضای مجازی معرفی نماید.

وی اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را موظف نمود مشکلات مطرح شده از سوی سرمایه گذاران بخش گردشگری در این جلسه را پیگیری و حل نماید.