مدیران سینماهای بیرجند مطرح کردند

استقبال مردم از بازی‌های جام جهانی فوتبال در سینماهای بیرجند

سه بازی ایران از سری مسابقات جام جهانی فوتبال در سینماهای بیرجند پخش شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت.

مجتبی تخمکار مدیر سینما فردوسی بیرجند در گفت‌وگو با خبرنگار خاورستان، اظهار کرد: بازی‌های ایران – مراکش، ایران – اسپانیا و ایران – پرتغال از سری مسابقات جام جهانی فوتبال در سینما فردوسی پخش شد.
وی با بیان این‌که در بازی فوتبال ایران – مراکش به دلیل دیر صادرشدن مجوز پخش بازی‌های فوتبال در سینما، فرصت تبلیغات نداشتیم، افزود: در دو بازی ایران- اسپانیا و ایران- پرتغال به دلیل تبلیغات گسترده، استقبال خوبی از سوی مردم صورت گرفت.
مدیر سینما فردوسی بیان کرد: مبلغ فروش بلیط در بازی اول، ۱۰ هزار تومان بود که حدود ۷۰ نفر در سینما حضور پیدا کردند و در دو بازی دیگر با فروش بلیط ۸ هزار تومانی، حدود ۲۵۰ نفر در سینما حضور داشتند.
تخمکار با بیان این‌که مجوز پخش ۶ بازی فوتبال جام جهانی صادر شده است، تصریح کرد: احتمالا پخش ۲ بازی نیمه‌نهایی و ۱ بازی نهایی را نیز در سینما فردوسی خواهیم داشت.
وی خاطرنشان کرد: در این مدت، فیلم‌های سینمایی نیز در سانس‌های مورد نظر پخش شد.
حسین واحدی مدیر سینما بهمن بیرجند نیز در گفت‌وگو با خاورستان، اظهار کرد: سه بازی ایران – مراکش، ایران – اسپانیا و ایران – پرتغال از سری مسابقات جام جهانی فوتبال در سینما بهمن پخش شد.
وی با بیان این‌که در بازی ایران – مراکش به دلیل عدم تبلیغات، استقبال خوبی نشد، افزود: در دو بازی ایران – اسپانیا و ایران – پرتغال با استقبال خوبی روبرو شدیم و با وجود این‌که در بازی ایران – پرتغال ظرفیت سالن تکمیل شده بود، مردم با شور و نشاط همچنان مراجعه می‌کردند.
مدیر سینما بهمن بیرجند با بیان این‌که فروش بلیط در بازی‌های جام جهانی فوتبال، مبلغ ۱۰ هزار تومان بود، تصریح کرد: در بازی ایران – مراکش حدود ۷۰ نفر و در دو بازی ایران -اسپانیا و ایران – پرتغال حدود ۲۰۰ نفر حضور داشتند.
حسین واحدی خاطرنشان کرد: در سانس‌های دیگر، فیلم‌ها طبق روال قبل پخش شد.
انتهای پیام/۱۳۵/ ۱۴/ ۴