یادداشت وارده؛

اسناد ملی میراث ماندگار

اسناد ملی در هر کشوری همچون پلی است که آزموده های گذشتگان را به آیندگان می سپارد و چراغی روشن برای نسل‌های آینده است.

به گزارش خاورستان،علی احسانی مقدم کارشناس بررسی اسناد آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در یادداشتی نوشت:اسناد ملی در هر کشوری همچون پلی است که آزموده های گذشتگان را به آیندگان می سپارد و چراغی روشن برای نسل‌های آینده است.

اسناد ملی و میراث مکتوب مجموعه ای از ارزش ها و اندیشه ها که تغییر و تحولات ملت هاست که بخش بزرگی از گذشته را بازگو می کنند.

هر یک از آثار مکتوب سند اندیشه و خطی مشی و سیر تحولات گذشتگان در بستر شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن کشور است که به آیندگان واگذار می‌شود و در واقع اصالت تاریخ و بالندگی ملی هستند.

اسناد ملی و آثار مکتوب گذشته می توانند روشن کننده ابهامات و زوایای دیده نشده تاریخی باشند.

۲۹ خرداد روز جهانی آرشیو است که نشان از اهمیت میراث مکتوب دارد.و ۱۹ اردیبهشت در تقویم کشور ما روز اسناد ملی و میراث ماندگار نامیده شده است.

امید که در استان خراسان جنوبی هم با توجه به موقعیت مهم منطقه و وجود اسناد مهم خاندانی و همچنین مفاخر گرانقدر در گذشته و حال،مسئولین بتوانند ثمربخش واقع شوند و حافظ میراث مکتوب گردند و مجوز راه اندازی مرکز اسناد و کتابخانه ملی را در جنوب خراسان همچون خیلی از استانهای دیگر دریافت نمایند تا از خروج اسناد و نسخ ارزشمند از کشور جلوگیری و همچنین گنجینه ارزشمند و هاپ دانش بزرگی جهت پژوهش دانشجویان ،محققین و علاقه مندان به تاریخ شرق و جنوب خراسان به وجود آورند.

انتهای پیام / ۳