رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی:

اعتبارات تملک دارایی خراسان جنوبی در سر جمع کشور ۱۳ درصد کاهش داشته است

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی گفت:اعتبارات تملک دارایی خراسان جنوبی در سر جمع کشور 13 درصد کاهش داشته است و مجموع اعتبارات 31 استان در قانون بودجه 26.7 درصد کاهش داشته است اما در مجموع اعتبارات خراسان جنوبی با احتساب اعتبارات متوازن افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار خاورستان،محمد هادی آرین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی صبح امروز در شورای اداری خراسان جنوبی اظهار کرد: در خراسان جنوبی در سال ۹۶ از مجموع اعتبارات استانی ۳ درصد بیش از ۷۱۴ میلیارد تومان اعتبار داشته ایم.
وی افزود: در خصوص اعتبارات هزینه ای بیش از ۲۱۵ میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای بوده که با مدیریت استاندار پرداخت شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی بیان کرد: اعتبارات هزینه ای شامل مطالبات بازنشستگان، پاداش پایان خدمت و مانده مرخصی بازنشستگان و سایر مواردی از این دست بوده که تا پایان سال۹۵ پرداخت شده و این مطالبات از سال ۹۱ بوده است.
آرین عنوان کرد: در سال ۹۶ اعتبارات هزینه ای در خراسان جنوبی از ۱۹۹ میلیارد تومان به ۲۳۳ میلیارد تومان رسیده است و همچنین از اعتبارات تملک دارایی از ۳۶۴ میلیارد تومان به ۱۸۴ میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است و اعتبارات در آمد نفت در سال۹۵ دو درصد بوده که هیمن اعتبار در سال ۹۶ به سه درصد رسیده است.
وی اظهار کرد:امسال با توجه به همه موارد موجود به دلیل کاهش درآمد های نفتی بخشی از اعتبارات هزینه ای کاهش پیدا کرده است و بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بود که در دو بخش تقسیم شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی اظهار کرد: درآمدهای استانی در سال جاری نسبت به سال قبل ۱۴ درصد افزایش داشته و اعتبارات هزینه ای در خراسان جنوبی برای امسال به رشد ۲۰ درصدی مواجه بوده است.
آرین خاطرنشان کرد: اعتبارات تملک دارایی خراسان جنوبی در سر جمع کشور ۱۳ درصد کاهش داشته است و مجموع اعتبارات ۳۱ استان در قانون بودجه ۲۶٫۷ درصد کاهش داشته است اما در مجموع اعتبارات خراسان جنوبی با احتساب اعتبارات متوازن افزایش داشته است.
وی گفت: در سال جاری اعتبارات نفتی در سطح کشور بیش از ۴۴ درصد کاهش داشته است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی بیان کرد:در سال جاری اعتبارات خراسان جنوبی ابلاغ و در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بر اساس شاخص‌های جمعیت و محرومیت در بین شهرستان‌ها توزیع شده است.
آرین عنوان کرد:در سال جاری از مجموع ۲۳۲ میلیارد تومان بودجه ابلاغی به خراسان جنوبی ۴۹۲ میلیارد ریال برای حمایت از احداث و توسعه پایگاه‌ها و حوزه های مقاومت بسیج اختصاص پیدا کرده است.
وی خاطرنشان کرد:۳ میلیارد و ۹۳۶ میلیون تومان برای آبرسانی وبهسازی طرحهای هادی روستاها، ۴ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان (۱۰ درصد) برای احداث مجتمع‌های آبرسانی روستایی، ۳۷ میلیارد تومان برای پروژه‌های سطح استان نیززدر نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی اظهار کرد: خراسان جنوبی از جهت احقاق درآمدها با ۲۷۹ میلیارد تومان رتبه ۲۹ را در سطح کشور دارد.
آرین بیان کرد: خراسان جنوبی از اعتبارات ۳ درصد درآمد نفت با سهم بیش از ۸۵ میلیارد تومان در رتبه ۱۰ کشور است و سهم استان از اعتبارات ارتقای شاخص های توسعه سال گذشته ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است که در سال جاری ۳۱ میلیارد تومان کاهش داشته و در این زمینه خراسان جنوبی در رتبه ۱۴ کشوری است.
وی گفت:به لحاظ سهم از اعتبارات ۲۷ صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده خراسان جنوبی در رتبه ۱۹ کشوری است و این اعتبارات در بخش زیرساخت‌های ورزشی و نوسازی مدارس هزینه می شود.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی با اشاره به تبصره ۱۸ قانون بودجه، بیان کرد: این اعتبار بخشی از سهم اعتبارات خراسان جنوبی است که جهت کمک های فنی و اعتباری سال جاری به صورت سرجمع پیش بینی شده است.
آرین تصریح کرد: در مجموع خراسان جنوبی نوزدهمین استان از نظر بهره مندی از اعتبارات تملک سرمایه ای است وخراسان جنوبی در زمینه استفاده از اعتبارات متوازن از امکانات دولت با ۲۱۰ میلیارد تومان استانی و حدود ۸۳ میلیارد تومان ملی جزو هیجدهمین استان‌های کشور است.
وی بیان کرد: در زمینه کارمند رسمی و پیمانی خراسان جنوبی در رتبه ۲۷ کشور است و بیست و یکمین استان کشور از نظر بهره مندی از سر جمع اعتبارات هزینه ای است.
انتهای پیام/۱۲۷/ ۲۳/