معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی:

اعتبارات تملک و دارایی خراسان جنوبی بیش از ۴۸ درصد افزایش یافت/ پرداخت تمام مطالبات بازنشستگان تا پایان ۹۸

بهدانی گفت: اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای خراسان جنوبی طی سال 1399 به میزان 48.57 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار خاورستان، علی بهدانی معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی امروز در نشست خبری از رشد اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای استان طی سال ۱۳۹۹ به میزان ۴۸٫۵۷ درصد خبر داد.
وی افزود: این اعتبار برای بیش از ۸۰ دستگاه اجرایی مشمول نظام بودجه اعتبارات تملک دارائیهای استان اختصاص یافته است.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی بیان کرد: این اعتبارات در بخش های مختلف از قبیل آب رسانی و تامین آب، راه و حمل و نقل، بهداشت و درمان، کشاورزی و منابع طبیعی، آموزش و فرهنگ و … و برای اجرای پروژه های مرتبط با آنها هزینه می گردد.
بهدانی عنوان کرد: در سال ۱۳۹۹ بخشی از مطالبات پیمانکاران برای اجرای پروژه های استان در قالب تهاتر مالیاتی و بانکی تسویه گردیده است.
وی با بیان اینکه رشد اعتبارات هزینه ای استان در سال ۹۹ به میزان ۲۸٫۳۷ درصد بود، گفت: این اعتبار برای ۲۳ دستگاه اجرایی مشمول نظام بودجه اعتبارات هزینه ای استانی اختصاص یافته است.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی اظهار کرد: این اعتبارات در بخش های حقوق و هزینه های اجتناب ناپذیر و سایر اعتبارات هزینه می گردد.
بهدانی گفت: در سال ۱۳۹۹ کلیه مطالبات بازنشستگان استان تا پایان سال ۱۳۹۸ پرداخت گردیده است.
محسن عباسی مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر شورای فنی استان نیز در نشست خبری اظهار کرد:در خصوص پروژه های عمرانی مقرر گردیده پروژه هایی که ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند را در اولویت قرارداده تا با تخصیص اعتبار شاهد بهره برداری از این پروژه ها باشیم.
وی در خصوص حمایت از واحد های تولید کننده مصالح مرتبط با ساخت و معرفی آنها به دستگاههای اجرایی برای استفاده از محصولات آنها، افزود: تاکید بر اولولیت استفاده از محصولات تولیدی داخل استان است که در این خصوص شورای فنی استان با ایجاد حساسیت در دستگاههای اجرایی و نظارتی استفاده از محصولات تولید داخل استان با کیفیت بالا را مورد تاکید قرارداده است.
مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیر شورای فنی استان بیان کرد: در این راستا پیگیریهای لازم برای درج سنگهای ساختمانی استان در فهارس بهاء انجام و اقدامات لازم پیگیری می شود. بر اساس مصوبات شورای فنی استان استفاده از پیمانکاران و مشاوران بومی در استان مورد تاکید می باشد.
مهدی فاطمی مدير آموزش و پژوهش های توسعه و آينده نگری سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی نیز در این نشست، گفت: اخذ مجوز گواهينامه صلاحيت ارزيابی شايستگی های عمومی مديران حرفه ای دستگاه های اجرايی توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی خراسان جنوبی صورت گرفت.
وی افزود: در اجراي ماده (۴) تصويب نامه شماره۲۰۶/۹۳/۱۱۸۵۱ مورخ ۱۳۹۳/۹/۵ شوراي عالي اداري و دستورالعمل نحوه ارزيابي و توسعه شايستگي هاي عمومي مديران حرفه اي به سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان جنوبي اجازه داده ميشود با رعايت مفاد دستور العمل ها و ضوابط مربوط و به توجه به موازين علمی كانون های ارزيابی نسبت به ارزيابی شايستگی های عمومی مديران دستگاه های اجرايی متقاضی در استان اقدام كند .
انتهای پیام/۱۲۷