اعتراض رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی بیرجند/ فیلم

رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی بیرجند به عدم‌دریافت یارانه مشاغل آسیب‌دیده از بیماری کرونا اعتراض دارند.

به گزارش خبرنگار خاورستان، رانندگان بخش خصوصی اتوبوسرانی بیرجند به عدم‌دریافت یارانه مشاغل آسیب‌دیده از بیماری کرونا اعتراض دارند.
دریافت
انتهای پیام/۴