خبر ورزشی

اعتصامی هدایت هیئت دوومیدانی خراسان جنوبی را برعهده گرفت

محبوبه اعتصامی برای مدت چهار سال به عنوان رییس هیئت دو ومیدانی خراسان جنوبی انتخاب شد.

به گزارش خاورستان مجمع عمومی انتخاب رئیس هیئت دوومیدانی خراسان جنوبی با حضور دکتر صیامی رییس فدراسیون، اسلامی معاون توسعه امور ورزش،چهکندی نژاد رئیس گروه توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای و ۲۶ نفر اعضا و حضور سه کاندید آقایان چاجی، امیرآبادی زاده و خانم محبوبه اعتصامی برگزار و محبوبه اعتصامی با کسب ۱۴ رای برای مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت دوومیدانی خراسان جنوبی انتخاب شد.
بر اساس این گزارش همچنین حسن دهقان به عنوان نایب رییس، سعید تهوری خزانه دار، غلامرضا سرزهی کارشناس خبره، حمید رضا جلالی خواه عضو هیات رئیسه آقا و مرجان مردانی به عنوان عضو هیات رئیسه خانم انتخاب شدند.
این گزارش حاکی است سمیه مهرور به عنوان بازرس هیئت دوومیدانی انتخاب شد.