اعزام جهادگران برای حضور در رزمایش سپاهیان محمد رسول الله ۲ / تصویری

امروز تعدادی از جهادگران خراسان جنوبی برای شرکت در رزمایش سپاهیان محمد رسول الله 2 توسط مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی و فرمانده ناحیه سپاه شهرستان بیرجند بدرقه و به مناطق مورد هدف اعزام شدند.