اعضای جوان بیرجندی به ۶ بیمار زندگی بخشید

اعضای جوان مرگ مغزی اهل بیرجند به ۶ بیمار نیازمند جانی دوباره بخشید.

به گزارش خاورستان،۶ عضو آقای حسن ملکی مقدم ۳۲ساله ساکن شهرستان بیرجند و از همکاران صداوسیمای استان برای پیوند به بیماران نیازمند اهداء شد.
کلیه‌های زنده یاد حسن ملکی مقدم به دو بیمار آقا ، ۵۱ ساله ساکن گناباد و ۳۲ ساله ساکن مشهد که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهداء و پیوند شد.
کبد مرحوم حسن ملکی مقدم در بیمارستان بوعلی سینا شیراز به خانم ۴۴ساله ساکن کرمان پیوند شد و به بیمار زندگی دوباره بخشید و قرنیه‌های وی برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد ارسال شد.
همچنین قسمتی از پوست و کبد مرحوم حسن ملکی مقدم به بخش سوختگی بیمارستان امام رضا (ع) برای پیوند ارسال شد.
مرحوم حسن ملکی مقدم از بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند به واحد فراهم آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد معرفی شد و پس از مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.
انتهای پیام /۳