افتتاح خانه جوان بیرجند/ تصویری

عصر امروز خانه جوان بیرجند با حضور استاندار خراسان جنوبی افتتاح شد.