افتتاح نمایشگاه جهاد، خدمت، شهادت در بیرجند/ تصویری

نمایشگاه جهاد، خدمت، شهادت در بیرجند افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار خاورستان، به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس بسیج، نمایشگاه جهاد، خدمت، شهادت امشب در بیرجند افتتاح شد.
عکاس: محمدرضا سلطانپور